Staszkówka, miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Staszkówce powstała w 2. poł. XIV w., pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1470 r. Opisywany kościół zbudowany został na początku XVI w., następnie był rozbudowany w XVIII w. kiedy to przedłużono nawę i wzniesiono wieżę. W 1915 r. kościół został spalony w wyniku ciężkich walk toczonych między wojskami austriackimi i rosyjskimi. Na jego miejscu w latach 1928-30 zbudowano murowany kościół.
ARCHITEKTURA. W starszej części wzniesiony w typie więźbowo-zaskrzynieniowym. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nawa wydłużona z wieżą od zachodu i przedsionkiem od południa. Wieża nakryta hełmem ostrosłupowym. Kościół nakryty dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Z detali architektonicznych kościół posiadał interesujący portal zamknięty łukiem w tzw. ośli grzbiet.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W czasie pożaru zniszczeniu uległo całe wyposażenie razem z łaskami słynącym wizerunkiem Matki Boskiej Staszkowskiej.

Tekst umieszczony 28.12.2008
Ilustracje pochodzą z pracy M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972