Łękawica - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Łękawicy powstała przed 1350 r. Jednak  w 1559 r. została przyłączona do parafii kolegiackiej w Tarnowie a w Łękawicy utworzono wikarię parafialną. Dopiero w 1701 r. przywrócono tutejszemu kościołowi prawa parafialne. Pierwsza świątynia w Łękawicy była budowlą gotycką, murowaną i została wzniesiona przypuszczalnie w XIV w. Obecny kościół został zbudowany w latach 1906-09 według projektu tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa. Konsekracji dokonał w 1922 r. bp pomocniczy diecezji tarnowskiej Edward Komar.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły oraz kamienia w dolnych partiach nawy i prezbiterium. Złozony z trójprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, przy nawie od południa kaplica a od zachodu przedsionek. Na zewnątrz kościół opięty przyporami i obwiedziony fryzem ząbkowym. Okna o uskokowych obramieniach, zamknięte półkoliście. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, przedzielone szczytem schodkowym, nad kaplicą dach namiotowy. Nad nawą neogotycka wieżyczka na sygnaturkę, z latarnią, nakryta ostrosłupowym hełmem. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1956 r. przez Pawła Mitkę
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA..Ołtarze pochodzą z XX w. Ołtarz główny z obrazem św. Mikołaja, malowanym w 1957 r. przez ks. Adama Stachonia. Trzy ołtarze boczne, dwa w nawie: Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Różańcowej oraz w kaplicy bocznej ołtarz św. Józefa. Chrzcielnica, ambona i konfesjonały neogotyckie z około 1910 r., częściowo wykonane przez stolarza Grzegorza Urbańskiego.
DZWONNICA. Wolno stojąca z 1925 r., murowana z cegły, w formie arkad na zawieszenie dzwonów. W niej trzy dzwony: 1. odlany w Udine we Włoszech w 1925 r.; dwa kolejne wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. 2. Jan Paweł II z 1980 r.; 3. bez nazwy z 1979 r.

Tekst umieszczony 15.12.2004, aktualizowany 24.10.2005.

LITERATURA


Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001