dawna cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty

Zubrzyk, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Lokacji wsi Zubrzyk dokonał w 1547 r. biskup krakowski Samuel Maciejowski. Pierwsza cerkiew dla zamieszkujących wieś wołoskich osadników powstała w 1646 r. z inicjatywy biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego. Kolejna świątynia powstała w 1717 r. , zaś obecna cerkiew została zbudowana w 1885 r.Po wysiedleniu Łemków w 1947 r. cerkiew została zamieniona na kościół rzymskokatolicki przez napływających polskich osadników. Obecnie pełni funkcję kościoła filialnego parafii w Żegiestowie.
ARCHITEKTURA. Bezstylowy, murowany z kamienia, otynkowany. Złożony z prostokątnej nawy i kwadratowego prezbiterium. Od frontu do nawy dostawiona jest kwadratowa wieża, poprzedzona niewielkim przedsionkiem. Prezbiterium i nawę nakrywają dachy dwuspadowe z dwiema wieżyczkami nad nawą, z których większa zwieńczona jest wydatnym baniastym hełmem. Wieża nakryta jest dachem namiotowym, zwieńczonym baniastym hełmem. Wnętrza nakryte są stropami płaskimi.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze bezstylowe z 1956 r. wykonane przez Józefa Grucała z figurami odlanymi w gipsie.W ołtarzu głównym znajduje się scena Ukrzyżowania z figurami Marii i św. Jana Ewangelisty. W prawym ołtarzu bocznym umieszczona jest figura Najświętszego Serca Pana Jezusa i obraz Miłosierdzia Bożego. W lewym ołtarzu figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Strona internetowa: http://www.zegiestow.diecezja.tarnow.pl/historia_kosciol_zubrzyk.php