Moszczenica Niżna, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Moszczenicy Niżnej powstała w 1325 r. i istniała do roku 1573 r. kiedy to została wcielona do parafii w Starym Sączu. Obecny kościół zbudowany został w XVI lub XVII w.
ARCHITEKTURA. Kościół drewniany o cechach gotyckich, wzniesiony w konstrukcji zrębowej. Złożony z nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, otoczonego sobotami. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Przy nawie od południa i zachodu przedsionki, południowy otwarty i wsparty na słupach. Kościół nakrywają pobite blachą wysokie dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy, z wydatnym okapem nad prezbiterium i wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nakrytą kopułką. Okna prostokątne po stronie południowej. Wnętrze nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, w nawie z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnorenesansowy zapewne z początku XVII w., z barokowym obrazem św. Mikołaja z XVII w. w polu środkowym oraz gotyckim obrazem św. Zofii z córkami z 1480 r. w górnej kondygnacji. W nawie przy tęczy dwa ołtarze boczne o cechach późnorenesansowych. Ołtarz lewy z datą 1679 w formie tryptyku w ramie architektonicznej, w polu środkowym obraz NMP Niepokalanie Poczętej, na skrzydłach sceny Nawiedzenia, Narodzenia, Obrzezania i Chrystusa w świątyni a w zwieńczeniu Veraikon. Ołtarz prawy z datą 1646, z obrazem Ukrzyżowania w polu środkowym a na skrzydłach przedstawieni śś. Stanisław i Kinga oraz Anioł i Maria, zaś w zwieńczeniu obraz św. Mikołaja. Na Belce tęczowej krucyfiks późnogotycki z 1. połowy XVI w. Trzy obrazy, ludowe z XVIII w.: 1. Sąd Ostateczny; 2. Ukrzyżowanie; 3. Ecce Hcmo.
DZWONNICA wolnostojąca, współczesna kościołowi, drewniana o konstrukcji słupowej, kwadratowa o pochyłych ścianach z pozorną izbicą i nakryta dachem namiotowym. Dzwon Maria (63 kg), wykonany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1956 r.

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001