Paszyn, miejscowość w powiecie Nowy Sącz (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię w Paszynie erygował w 1938 r. biskup Franciszek Lisowski, po wcześniejszym wydzieleniu jej obszaru z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Wcześniej bo w latach 1936-37 zbudowany został kościół według projektu architekta Zenona Remi. Prace budowlane prowadzili budowniczowie Aleksander Wilczyński i Roman Siwek.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny, zbudowany z cegły i kamienia, otynkowany. Złożony z prostokątnej, trójprzęsłowej nawy, ujętej po bokach rzędami wnęk ołtarzowych oraz węższego i krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Do nawy od frontu dostawiona jest wieża z przedsionkiem w przyziemiu, nie przewyższająca gzymsu koronującego. Do prezbiterium dobudowane są zakrystia i kaplica. Nawa i wieża nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym z baniastą wieżyczką na sygnaturkę z latarnią na zakończeniu nawy od strony prezbiterium. Niższy dach dwuspadowy nakrywa prezbiterium. Kaplice nakrywa dach namiotowy, zaś boczne wnęki nakryte są dachami jednospadowymi. Dolna kondygnacja frontowej elewacji wieży pokryta jest okładziną kamienną. Pozostałe elewacje kościoła pozbawione są jakichkolwiek dekoracji. Ściany przeprute są dużymi oknami o wykrojach kolistych, prostokątnych i półkolistych. Na tylnej ścianie prezbiterium umieszczony jest drewniany krucyfiks. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawę nakrywa strop płaski. W ścianach naw mieszczą sie półkoliste wnęki ołtarzowe.
Polichromia w prezbiterium wykonana w 1942 r. przez Adama Walczyńskiego przedstawia sceny Wesela w Kanie i Wskrzeszenie młodzieńca w Naim. Malowidła na ścianie tęczowej wykonała Maria Ritter.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wykonany w tradycji późnego baroku, zakupiony w Limanowej. W polu głównym ołtarza mieści się kopia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, namalowa przez Stanisława Szczerbę w 1938 r. W górnej kondygnacji umieszczony jest obraz św. Józefa z XIX w., malowany w tradycji barokowej. Trzy ołtarze boczne prowizoryczne. Chrzcielnica kamienna z 1946 r. z rzeźbą św. Jana Chrzciciela na pokrywie, wykonaną przez Marcina Porębę z Mystkowa. Organy 12-głosowe wykonane w 1882 r. przez Ignacego Żebrowskiego, lwowskiego organmistrza do kaplicy Sacre Coeur we Lwowie, w 1950 r. znalazły się w kościele NSPJ w Tarnowie, od 1968 r. w Paszynie. Kilka elementów wyposażenia kościoła wykonał od 1976 r. miejscowy rzeźbiarz Franciszek Palka, są to: Staje Srogi Krzyżowej, ambona chrzcielnica, konfesjonał, mensa ołtarza głównego i płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy.
DZWONNICA wolnostojąca zmontowana z metalowych elementów w 1968 r. Na niej zawieszone są trzy dzwony wykonane w 1968 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Maryja, Józef oraz Piotr i Paweł.
Przy parafii w Paszynie działa Muzeum Sztuki Ludowej, którego założycielem był ks. Edward Nitka (zm. 1981), tutejszy proboszcz w latach 1956-81. Muzeum posiada bogatą kolekcję dzieł miejscowych twórców, są to głównie rzeźby drewniane i kamienne, obrazy na szkle oraz wyroby ze słomy.

Pan Wiesław Piprek przesłał informacje na temat wyposażenia kościoła za co serdecznie dziękuję,

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Leśniak J., Leśniak A., Encyklopedia sądecka, Nowy Sącz 200
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Strona internetowa: http://www.parafiapaszyn.sacz.pl/
Strona internetowa: http://paszyn.eu/