Radgoszcz - miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Radgoszczy została wydzielona z parafii Dąbrowa Tarnowska w 1661 r. i uposażona przez księcia Jerzego Lubomirskiego, który w tym samym roku fundował zapewne pierwszy drewniany kościół. W 1662 r. bp Mikołaj Oborski oficjalnie erygował parafię jako "wikarię wieczystą" zależną jednak od parafii w Dąbrowie Tarnowskiej. Pełną samodzielność parafia w Radgoszczy uzyskała dopiero w 1859 r., kiedy to została ponownie erygowana przez bpa tarnowskiego Alojzego Pukalskiego. Pierwsza świątynia spłonęła zapewne na krótko przed budową obecnego kościoła, który zbudowany został w 1860 r. i konsekrowany przez bpa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego w 1862 r.
ARCHITEKTURA. Drewniany konstrukcji zrębowo-słupowej, szalowany. Jednonawowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym ściana prostą. przy prezbiterium od wschodu prostokątna zakrystia. Przy nawie przy nawie od północy i zachodu kruchty oraz od po obu bokach dwie przybudówki mieszczące składzik i dojście na chór muzyczny. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi, pobitymi blachą. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona iglicą.  Wnętrze nakryte stropem płaskim. Ramiona transeptu oddzielone od nawy spłaszczonymi arkadami. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna malowana w 1915 r. przez Stanisława Gucwę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy według miejscowej tradycji przeniesiony z kościoła w Szczucinie. W ołtarzu obrazy św. Kazimierza Królewicza, MB z Dzieciątkiem i św. Marii Magdaleny, wszystkie zapewne z XIX w. oraz rzeźby śś. Piotra, Pawła, Wojciecha i Stanisława. Trzy ołtarze boczne klasycystyczne z około połowy XIX w. Chrzcielnica barokowa z XVIII w.  Organy 22-głosowe wykonane przez Tadeusza Rajkowskiego z Włocławka w 1972 r.
DZWONNICA wolnostojąca z 2. poł. XIX w., zbudowana z cegły i otynkowana. W formie dwóch ścian zestawionych pod kątem prostym z arkadami na zawieszenie dzwonów, z których jeden pochodzi z 1603 r.

Tekst umieszczony 13.09.2006

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis