Strzelce Wielkie - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Strzelcach Wielkich została erygowana w 1617 r. z inicjatywy tamtejszego dziedzica Andrzeja Gawrońskiego Rawy, który ufundował też pierwszy kościół. Była to budowla drewniana i położona nad brzegiem Wisły. Przed 1727 r. dobudowano do kościoła kaplice Mariacką. Kościół ten uległ zniszczeniu lub został rozebrany. Na jego miejscu zbudowano w 1785 r. obecny kościół. W 1957 r. został on powiększony m.in. poprzez przedłużenie nawy przybudówek według projektu architekta Piotra Krakowskiego, przy pracach tych czynni byli cieśle Jan i Andrzej Solakowie.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą, przy którym od północy zakrystia. Nawa przedłużona od zachodu z niskimi przybudówkami po bokach, otwartymi do wnętrza, dodanymi w 1957 r. Dachy dwuspadowe, nad nowszą częścią nawy o obniżonej kalenicy. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie. Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi, w nawie z płaskimi odcinkami stropu po bokach, wspartymi na słupach. Nawa oddzielona jest od prezbiterium tęczą o łagodnym łuku, na belce tęczowej umieszczona jest późnobarokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. W nowej części nawy znajduje się empora muzyczna, wsparta na dwóch kolumnach, przeniesiona zapewne ze starszej części. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1961 r. przez Annę i Zofię Pawłowskie oraz Karola Pustelnika.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z 4. ćw. XVIII w. z obrazem barokowym Matki Boskiej Szkaplerznej ujętym dwoma parami kolumn, dźwigających przerwane belkowanie, z bramkami po bokach nad którymi ustawione posągi śś. Piotra i Pawła, w zwieńczeniu owalny obraz Męczeństwa św. Sebastiana. Dwa ołtarze boczne rokokowe z 4. ćw. XVIII w.; lewy z obrazem Serca Pana Jezusa i rzeźbami śś. Wojciecha i Stanisława z XIX w. po bokach, prawy z obrazem św. Józefa w polu głównym i owalnym obrazem św. Barbary w zwieńczeniu oraz z rzeźbami śś. Dominiki i Katarzyny Sieneńskiej. Ambona rokokowa z końca XVIII w. Chrzcielnica kamienna, rokokowa z końca XVIII w. Organy 20-głsowe wykonał w 1977 r. Henryk Siedlar z Krakowa. Tablica pamiątkowa w prezbiterium poświęcona 200-setnej rocznic Odsieczy Wiedeńskiej, żeliwna z 1867 r. Epitafia w prezbiterium: 1. Stanisława i Tekli Siemońskich, marmurowe z 1823 r.; 2. Emilii i Karola Trzeciaków, właścicieli Dąbrówki Morskiej z 1878 r.; 3. Henryka Trzeciaka z 1893 r.
DZWONNICA wolnostojąca, drewniana o konstrukcji słupowej z nadwieszaną izbicą, oszalowana, nakryta dachem namiotowym. Na niej zawieszony dzwon z XX w.

Tekst umieszczony 12.12.2007

 LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.strzelce-wielkie.ibc.pl/