Łęg Tarnowski - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Łegu Tarnowskim powstała przypuszczalnie w XIII w., pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1326 r. Wiadomo, że jeden z poprzednich kościołów nosił wezwanie śś. Aniołów Stróżów, kościół ten wybudowany został przed rokiem 1659 a istniał jeszcze w 1748 r. Obecny kościół zbudowany został w 1855 r. z inicjatywy ks. D. Klimaszewskiego a konsekracji dokonał w 1862 r. bp tarnowski, Józef Alojzy Pukalski. Kościół był dwukrotnie uszkodzony w wyniku działań wojennych, po raz pierwszy w 1915 r., odbudowany w latach 1916-18 oraz ponownie w 1945 r. i odnowiony w 1947 r.

ARCHITEKTURA. Eklektyczny z elementami nawiązującymi do baroku. Murowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Korpus jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście, przy którym od zachodu piętrowa zakrystia. Wnętrze nakryte stropem żelbetowym. Elewacja frontowa z wieżą na osi, wbudowaną w nawę, wystającą lekko przed lico muru. Nad wejściem głównym płaskorzeźba Trójcy Świętej, po bokach półkoliście zamknięte wnęki z rzeźbami świętych. Elewacje boczne o podziałach, w postaci płytkich półkolistych wnęk z oknami zamkniętymi łukami odcinkowymi. Wieża trójkondygnacjowa, czworoboczna, nakryta baniastym hełmem. Dach dwuspadowy, kryty blachą z wieżyczka na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarze neobarokowe z XIX i XX w. Ołtarz główny dwukondygnacjowy z rzeźbionym krucyfiksem w polu głównym, ujętym w dwie pary kolumn. Dwa ołtarze boczne, w jednym z nich obraz Trójcy Świętej, malowany przez Grünera. Ambona neobarokowa, nakryta baldachimem. Chrzcielnica kamienna z 1965 r., rzeźbiona przez Anatola Drwala. Organy 15-głosowe, wykonane przez Wacława Biernackiego z Krakowa w 1949 r. Trzy dzwony: Sebastian, Maria i Szczepan, odlane w 1962 r. w firmie A. Kruszewski koło Warszawy.

Tekst umieszczony 08.02.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Wirtualny spacer po wnętrzu kościoła: http://www.wirtualne.zabno.pl/