Machowa, miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Kościół został zbudowany w 1778 r. z fundacji Macieja Niemyskiego, konsekracji świątyni dokonał w 1791 r. bp Florian Amand Janowski.  Od 1779 r. istniała w Machowej placówka duszpasterska, od 1889 r. ekspozytura niezależna od parafii w Łękach Górnych, natomiast parafię erygował dopiero w 1925 r. bp tarnowski Leon Wałęga. Kościół był kilkakrotnie odnawiany m.in. po zniszczeniach w czasie działań wojennych w 1944 r. oraz w latach 1959-62, kiedy nieszczęśliwie dobudowano przeszklone przybudówki od południa.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia a od południa kaplica. Przy nawie od frontu kruchta a od południa przeszklona przybudówka o charakterze krużganku. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w nawie wspartym na czterech słupach. Tęcza profilowana, zamknięta łukiem spłaszczonym. Dach dwuspadowy, pobity blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Polichromia wnętrza ornamentalna z 1906 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na ścianie wschodniej prezbiterium obraz Trójcy Świętej w typie tzw. Tronu Łaski, malowany przez Adama Giebułtowskiego w 1962 r. Dwa ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica, neogotyckie z 1927 r. Na parapecie chóru, w części centralnej płaskorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy. Obrazy: 1. św. Juda Tadeusz, barokowy z XVIII/XIX w.; 2. św. Florian, malowany przez Czesława Lenczowskiego w 1965 r. Dwa dzwony: Maria i Stanisław Kostka, odlane w 1954 r. w firmie Metalut w Łodzi.
Przy kościele od południa wolno stojąca, prowizoryczna kaplica z grobem Otto Schimka, żołnierza Wermachtu, rozstrzelanego w 1944 r. przez Niemców za odmowę strzelania do polskich zakładników.

Tekst umieszczony 04.01.2004, aktualizowany 21.08.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001