Lokalizacja: Machowa, powiat Dębica (50.017246, 21.203530)
Budowa: 1778
Styl: barokowy, drewniany

HISTORIA. Kościół został zbudowany w 1778 r. z fundacji Macieja Niemyskiego, konsekracji świątyni dokonał w 1791 r. bp Florian Amand Janowski. Od 1779 r. istniała w Machowej placówka duszpasterska, od 1889 r. ekspozytura niezależna od parafii w Łękach Górnych, natomiast parafię erygował dopiero w 1925 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. Kościół był kilkakrotnie odnawiany m.in. po zniszczeniach w czasie działań wojennych w 1944 r. oraz w latach 1959-62, kiedy nieszczęśliwie dobudowano przeszklone przybudówki od południa. W latach 2014-16 trwały prace restauratorskie, w czasie których usunięto blaszany dach a ściany i dach zostały pokryte gontem.

ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, pobity gontem. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia a od południa kaplica. Przy nawie od frontu kruchta a od południa przybudówka. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w nawie wspartym na czterech słupach. Tęcza profilowana, zamknięta łukiem spłaszczonym. Kościół nakrywa dach dwuspadowy, pobity gontem z wieżyczką na sygnaturkę.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia wnętrza ornamentalna z 1906 r. Na ścianie wschodniej prezbiterium obraz Trójcy Świętej w typie tzw. Tronu Łaski, malowany przez Adama Giebułtowskiego w 1962 r. Dwa ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica, neogotyckie z 1927 r. Na parapecie chóru, w części centralnej płaskorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy. Obrazy: 1. św. Juda Tadeusz, barokowy z XVIII/XIX w.; 2. św. Florian, malowany przez Czesława Lenczowskiego w 1965 r. Dwa dzwony: Maria i Stanisław Kostka, odlane w 1954 r. w firmie Metalut w Łodzi.

Przy kościele od południa do niedawna znajdowała się wolno stojąca, prowizoryczna kaplica z grobem Otto Schimka, żołnierza Wermachtu, rozstrzelanego w 1944 r. przez Niemców za odmowę strzelania do polskich zakładników. Obecnie grób Schimka znajduje się na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Tekst umieszczony 04.01.2004, ostatnio aktualizowany 27.06.2020

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001