Gawłów - miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Budowa kościoła w Gawłowie wiąże się z przybyciem osadników niemieckich w końcu XIX w. Byli oni ewangelikami i w 1809 r. zbudowali drewniany zbór, który przetrwał do naszych czasów. W 1945 r. po ucieczce niemieckojęzycznej ludności, kościół przejęli katolicy i utworzono parafię, którą erygował ks. Stanisław Bulanda, wikariusz kapitulny.
ARCHITEKTURA. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z niewyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od wschodu wieża, konstrukcji słupowej, nakryta dachem namiotowym. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wyposażenie wnętrza posiada charakter prowincjonalnego baroku, składają się na nie dwa ołtarze, chrzcielnica i organy z początku XIX w. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Andrzeja Boboli, zaś w ołtarzu bocznym figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wystroju wnętrza dopełniają rzeźby czterech ewangelistów, ludowo-barokowe z przełomu XVIII/XIX w. Organy 9-głosowe. Cztery dzwony: 1. Maria, zawieszony na sygnaturce z 1946 r.; 2-4. zawieszone na dzwonnicy zbudowanej obok kościoła w 1983 r., 2. św. Andrzej z 1946 r.; 3. Matka Moska Częstochowska; 4. św. Józef, dwa ostatnie odlane w 1982 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 24.06.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis

Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001