Mszanka, miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1938-40 według projektu architekta Edwarda Okonia. Pracami budowlanymi kierował Józef Wójcik. W 1950 r. parafię wydzieloną z parafii w Moszczenicy erygował biskup tarnowski Jan Stepa.
ARCHITEKTURA. Kościół eklektyczny, zbudowany z cegły. Złożony z nawy i bocznych kaplic tworzących rodzaj transeptu oraz z prezbiterium, przy którym dostawiona jest zakrystia. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem nawy z transeptem. Wnętrze nakryte jest sklepieniami pozornymi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wykonany w 1965 r. przez Kazimierza Cieślę według projektu Jerzego Bandury z rzeźbami Serca Jezusowego oraz śś. Piotra i Pawła. Dwa ołtarze boczne prowizoryczne.

DZWONNICA wolnostojąca, wzniesiona po 1945 r., żelbetowa, na niej zawieszone trzy dzwony: Piotr, Maria i Józef, wszystkie odlane we Wrocławiu w 1958 r. z fundacji rodaków ze Stanów Zjednoczonych (Klub Mszanka z Chicago).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001