Pustynia - miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia w Pustyni powstała dopiero w 1980 r. po wydzieleniu jej obszaru z parafii św. Jadwigi w Dębicy. Kościół zbudowany został w 1661 r. Był odnawiany po dewastacji w czasie działań wojennych w 1944 r.
ARCHITEKTURA. Drewniany, zbudowany w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia o dwóch pomieszczeniach. Dach dwuspadowy, kryty blachą, z wieżyczką na sygnaturkę.
Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach, parapet dekorowany u dołu listwą o ornamencie rokoko­wym.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz późnorenesansowy z początku XVII w., w polu środkowym współczesny mu obraz Wskrzeszenia Piotrowina, później przemalowany oraz w zwieńczeniu obraz św. Stanisława bpa, malowany na desce, w nad­datkach dwie hermy z głowa­mi świętych biskupów, późnogotyckie zapewne z XVI w. Ambona późnorenesansowa z XVI/XVII w., ze zniszczonymi obrazami ewan­gelistów na parapecie. Rzeźby: 1. Matka Boska z Dzieciątkiem, późno-qotycka z końca XV w., uszko­dzona; 2. Pięta, prymitywna,w tradycji gotyckiej (brak postaci Chrystusa); 3. Krucyfiks barokowy 2. poł.XVII w.

Tekst umieszczony 02.11.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001