Gołkowice, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół w Gołkowicach został zbudowany w 1911 r. przez zespół cieśli pod kierunkiem Michała Szczygła. Tego samego roku biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył tutaj ekspozyturę niezależną od parafii w Podegrodziu. Ten sam biskup w 1925 r. erygował w Gołkowicach parafię.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Złożony z obszernej nawy, węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium oraz wydłużonego przedsionka od frontu. przy prezbiterium dostawiona jest niewielka zakrystia. Każdą część kościoła za wyjątkiem zakrystii nakrywają osobne dachy dwuspadowe, kryte blachą. Nad nawą wznosi się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wewnątrz nawa nakryta jest stropem płaskim z zaokrąglonymi odcinkami bocznymi, prezbiterium nakrywa spłaszczona kolebka. Polichromia na stropie ornamentalna, malowana w 1922 r. przez Józefa Kruczka.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele znajdują się trzy ołtarze z początku XIX w. pochodzące z kościoła w Podegrodziu. Ołtarz główny klasycystyczny z obrazem św. Antoniego Padewskiego z początku XX w.? oraz późnobarokowymi rzeźbami śś. Jana Nepomucena i dwóch niezidentyfikowanych świętych. Dwa ołtarze boczne nawiązujące do późnego baroku z nowszymi posągami Serca Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Ambona wykonana w tradycji ludowego baroku w 1913 r. Chrzcielnica drewniana z 1912 r. Organy 8-głosowe wykonane w 1928 r. przez Dominika Biernackiego z Włocławka.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana w 1928 r., murowana w formie potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów: 1. św. Sebastian z 1912 r.(130 kg) nieznanego odlewu; dwa wykonane w 1980 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu, 2. św. Antoni (około 300 kg) i 3. śś. Jan i Stefan (200 kg).
Na przykościelnym terenie ustawiona jest rzeźba św. Antoniego wykonana w 1998 r. przez ludowego artystę Józefa Lizonia z Rogów.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001