Wola Mędrzechowska, miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Między rokiem 1875 a 1900 zbudowano w Woli Mędrzechowskiej kaplicę drewnianą, którą obsługiwali księża ze Szczucina. Kaplica ta okazała się zbyt mała i na jej miejsce zbudowano w latach 1934-36 kaplicę murowaną. Wkrótce bo w 1938 rozpoczęto budowę kościoła, którego prezbiterium stanowić miała wzniesiona wcześniej kaplica.  Autorem projektu kościoła był architekt Edward Okoń a pracami budowlanymi kierował Józef Abratański z Wiślicy. Prace przy wykończeniu świątyni trwały jeszcze do 1949 r. a w 1951 r. biskup tarnowski Jan Stepa erygował w Woli Mędrzechowskiej parafię. ARCHITEKTURA. Kościół bezstylowy, murowany z cegły z użyciem kamienia. Złożony z trójnawowego korpusu, węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od północy dobudowana zakrystia a od południa kaplica, nakryta pseudokopułą. Nawa i prezbiterium nakryte dachami dwuspadowymi, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wykonany w 1952 r. przez Stanisława Kozioła. Ołtarze boczne: jeden ludowo-barokowy z 1875 r., drugi neobarokowy z 1966 r. W kościele znajdowała się też gotycka Pieta z około 1420, obecnie rzeźbę oglądać możemy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

Tekst umieszczony 08.09.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972