Mikołajowice, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Mikołajowice zostały założone w 1. połowie XIV w. i od tego czasu należały do parafii w Wojniczu. Parafię w Mikołajowicach erygował w 1972 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1958 r. i ukończono w 1961 r. Autorem projektu jest architekt Stanisław Murczyński z Krakowa.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny kościół zbudowany w konstrukcji żelbetowej z użyciem kamienia i cegły. Złożony jest z obszernej, prostokątnej nawy, poprzedzonej węższym przedsionkiem z wysoką wieżą oraz nieco węższego prezbiterium, zamkniętego lekko zaokrągloną ścianą. Przy prezbiterium od północy dostawiona jest przybudówka mieszcząca zakrystię i kaplicę. Wieża przedzielona na dwie kondygnacje, z których górna posiada formę żelbetowej arkady zwieńczonej krzyżem. Na zewnątrz nawę i prezbiterium nakrywa wspólny dach dwuspadowy, nad przedsionkiem dach trójspadowy. Ściany nawy w górnej strefie przeprute są żelbetową kratownicą, analogiczna krotownica oświetla też prezbiterium i przedsionek. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte są ciągłym sklepieniem żelbetowym kolebkowym, wspartym na filarach, w górnej części odsuniętych od ścian. Kaplicę nakrywa strop żelbetowy o spłaszczonym łuku.
WYSTRÓJ I WYPOSAZENIE WNETRZA. Ołtarz główny wolnostojący, za nim tabernakulum metalowe, oba obiekty projektowane przez Stanisława Murczyńskiego. Chrzcielnica drewniana wykonana w 1963 r. także według projektu Murczyńskiego. Trzy dzwony wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1976 r.: Piotr (500 kg), Paweł (299 kg) i Jan (150 kg).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://parafiamikolajowice.pl/