Lokalizacja: Błonie, powiat Tarnów (49.960547, 20.886599)
Budowa: 1957-1960
Architekt: Zbigniew Rzepecki
Styl: modernizm

HISTORIA. Pierwszy ośrodek duszpasterski w Błoniu powstał w 1905 r. wraz z erygowaniem kaplicy w budynku podworskim zakupionym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Obecny kościół zbudowany został w latach 1957-60 według projektu architekta Zbigniewa Rzepeckiego.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny kościół złożony z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Przy prezbiterium od północy i południa dostawione są przybudówki zakrystyjne, przy nawie płytkie wnęki na pomieszczenie ołtarzy. Narożniki zewnętrznej elewacji obłożone są kamienną okładziną. Wnętrze oświetlają wąskie prostokątne okna. Kościół nakrywa wspólny dach dwuspadowy z czworoboczną wieżyczką nad fasadą, zwieńczoną iglicą. W dolnej części fasady umieszczona jest prostokątna wnęka, która tworzy otwarty przedsionek, wsparty na filarach. Nad portykiem ustawiona jest rzeźba Chrystusa z rozpostartymi ramionami. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są pionowymi listwami, tworzącymi podziały o charakterze ramowym. Prezbiterium i nawę nakrywa żelbetowy strop kasetonowy.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Witraże wykonane z barwnych brył szklanych w 1966 r. Ołtarz główny wolnostojący. Nad nim na ścianie rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego wykonana w 1966 r. przez Tadeusza Augustyna. Nad bocznymi ołtarzami rzeźby Świętej Rodziny i Chrztu Chrystusa. Na mensie jednego z ołtarzy ustawione są figury śś. Jana Ewangelisty i Stanisław Kostki wykonane w 1908 r. w Monachium. Ambona betonowo-marmurowa wykonana w 1960 r. przez Zbigniewa Rzepeckiego. Dzwon nieustalonego pochodzenia.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://parafiablonie.com (dostęp 01.5.2020)