Lokalizacja: Swoszowa, powiat Tarnów  (49.836704, 21.217382)
Budowa: 1958
Architekt: Tadeusz Mulicki
Styl: drewniany

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1958 r. według projektu Tadeusza Mulickiego w 1960 r.

ARCHITEKTURA. Drewniany kościół o konstrukcji słupowo-zrębowej, złożony z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Do prezbiterium od północy dostawiona jest zakrystia, zaś nawę poprzedza niewielki przedsionek. Ściany kościoła są oszalowane, nawę oświetlają duże prostokątne okna. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturę nad nawą. Wnętrza nakryte stropem płaskim.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z czasu budowy kościoła i późniejszego okresu. Ołtarz główny o charakterze barokowym, w nim obraz Matki Bożej Królowej Polski, malowany około 1960 przez księdza Adama Stachonia. Organy 11-głosowe wykonał w 1972 r. Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza.

DZWONNICA wolno stojąca z 1960 r., na niej zawieszony dzwon Maryja z 1960 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001