Lokalizacja: Iwkowa, powiat Brzesko  (49.819591, 20.585255)
Budowa: 1953-1956
Architekt: Roman Łomnicki
Styl: modernizm z elementami neobaroku

HISTORIA. Parafia w Iwkowej powstała przed rokiem 1325. Poprzedni drewniany kościół z XVI w. uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1952 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1953-56 według projektu krakowskiego architekta Romana Łomnickiego i pod kierunkiem budowniczego Józefa Merendy.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny z elementami pseudobaroku. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie, po bokach którego dobudowane są kaplica i zakrystia. Od frontu do nawy dostawiona jest wieża z przedsionkiem w przyziemiu. Ceglane elewacje kościoła przebite są dużymi oknami, zamkniętymi półkoliście. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wieża na planie kwadratu nakryta jest pseudobarokowym hełmem baniastym z latarnią. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte zostały sklepieniami kolebkowymi.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromię wykonał w 1960 r. Włodzimierz Kunz. Zespół witraży w 1995 r. wykonała Pracownia Witraży Furdyna z Krakowa a zaprojektował Józef Furdyna. Ołtarz główny z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania. Dwa ołtarze boczne, zaprojektowane przez Jarosława Sowińskiego w 1966 r. W lewym ołtarzu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, barokowy z XVII w. a w prawym ołtarzu obraz Chrystusa Miłosiernego namalowany przez Marię Sowińską w 1968 r. Chrzcielnica kamienna wykonana w 1966 r. przez Władysława Repetowskiego. Ambona, ławy i konfesjonały zaprojektowane przez Jarosława Sowińskiego. Sowiński zaprojektował także Stacje Drogi Krzyżowej. Organy 12-głosowe wykonane w 1955 lub 1960 r. przez Stanisława Aleksandra z Marcinkowic. Trzy dzwony: 1. Dzwon odlany w 1872 r. w firmie W. Geittner we Wrocławiu (Breslau); 2. Dzwon odlany w 1900 r. przez V. Bochumer Verein w Bochum; 3. Dzwon z 1900 r., nieustalonego odlewu

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: https://iwkowa.diecezja.tarnow.pl/ogloszenia.html (dostęp 23.10.2020)