Lipnica Murowana - miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1636-48 na miejscu domu rodzinnego św. Szymona z Lipnicy z fundacji Lubomirskich, ówczesnych dzierżawców Lipnicy. Był odnawiany w XIX w. oraz ostatnio w 1964 r. kiedy to nastąpiła wymiana stropu i przekształcenie fasady.

ARCHITEKTURA. Barokowy, o silnie zatartych cechach stylowych, murowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Jednonawowy, z trójbocznie zamkniętą w częścią prezbiterialną oraz z dwiema wnękami ołtarzowymi po bokach korpusu nawy i przybudówkami mieszczącymi zakrystię i przedsionek. Wnętrze o podziałach pilastrowych, nakryte nowym stropem żelbetowym, kasetonowym. W fasadzie zachodniej portal barokowy, zniekształcony w 1964 r. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowo-neogotycki z 1860 r., w nim obraz św. Szymona z Lipnicy, barokowy z 2. poł. XVII w. Dwa ołtarze boczne ludowo-rokokowe XVIII-XIX w., na jednym z nich ołtarzyk miniaturowy z XVIII w. Organy 8-głosowe z 1850 r. wykonane przez Jana Baranowskiego ze Starego Sącza. Krucyfiks barokowy z XVIII w. Relikwiarz w kształcie monstrancji neogotyckiej z relikwiami św. Szymona z Lipnicy.
DZWONNICA murowana, wolnostojąca, w kształcie neogotyckiej arkady z 1900 r., w niej zawieszony dzwon z XX w.
Przy ogrodzeniu kościoła ustawiony został w 1998 r. pomnik króla polskiego Władysława Łokietka, wykonany przez rzeźbiarza Czesława Dźwigaja.

Tekst umieszczony 01.07.2004

Autorem zdjęć z wnętrza kościoła jest Andrzej Mleczko
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 2, Powiat bocheński, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004