Lokalizacja: Lisia Góra, powiat Tarnów (50.081848, 21.027464)
Budowa: 1716 - 1728
Styl:  barok

HISTORIA. Parafia w Lisiej Górze powstała przypuszczalnie w 2. połowie XIV w. (1362 r.?). Obecny kościół został zbudowany w latach 1716-28 na miejscu drewnianego, spalonego w 1710 r. Nowy kościół także został uszkodzony przez pożar w 1747 r. a następnie odnowiony. W 2. połowie XIX w., miała miejsce rozbudowa świątyni poprzez przedłużenie nawy, wzniesienie wieży oraz zakrystii.

ARCHITEKTURA. Barokowy, murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Przy nawie dwie kaplice od południa i północy, wieża od zachodu i przedsionek od południa. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Otwór tęczy półkolisty. Wieża z przedsionkiem w przyziemiu, nakryta pseudobarokowym hełmem w 1978 r. Dach dwuspadowy kryty blachą.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia figuralna i ornamentalna, wykonana w 1925 r. przez Stanisława Gucwę. Ołtarz główny późnobarokowy z bramkami po bokach oraz rzeźbami świętych i aniołów; w polu głównym obraz św. Wojciecha z początku XVIII w. a w górnej kondygnacji owalny obraz Matki Boskiej Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, późnobarokowy z 2. połowy XVIII w. Cztery ołtarze boczne, późnobarokowe z 2. połowy XVIII w.; dwa przy tęczy, w nich nowe obrazy św. Antoniego i Serca Pana Jezusa; dwa w kaplicach bocznych, w nich obrazy z XVIII/XIX w., św. Anna nauczającej Maryję oraz św. Franciszek. Chrzcielnica marmurowa, późnobarokowa z XVIII w., z płaskorzeźbionym rokokowym zapleckiem ze sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie, z 2. połowy XVIII w. Ambona rokokowa z rzeźbami czterech Ojców Kościoła na parapecie oraz NMP Niepokalanie Poczętej na baldachimie. Stalle, dwa konfesjonały i ławy rokokowe z 2. połowy XVIII w. Na belce tęczowej krucyfiks późnogotycki z XVI lub XVII w., oraz rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty, późnobarokowe z końca XVIII w. Dwa krucyfiksy: jeden późnobarokowy, drugi procesyjny barokowo-ludowy.  Organy 15-głosowe wykonane przez Tomasza Falla na przełomie XIX i XX w. Trzy dzwony: 1. "Wojciech" z 1936 r.; 2-3. "Matka Boża Różańcowa" i "św. Stanisław Kostka", oba z 1979 r., wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 01.07.2004

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 2, Powiat bocheński, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001