Radomyśl Wielki, miasto w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Zbudowany w 1873 r. staraniem Piotra Kosturkiewicza, jako wotum dziękczynne za ustanie zarazy. Zniszczony w 1944 r. w czasie działań wojennych, następnie odbudowany w 1955 r.
ARCHITEKTURA. Niewielkich rozmiarów kościółek neogotycki, murowany z cegły i kamienia. Jednonawowy z niewyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Nakryty dachem dwuspadowym z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę. Na zewnątrz opięty przyporami, miedzy którymi mieszczą się ostrołukowe okna. Fasada frontowa zwieńczona uskokowym szczytem z lancetowatym ostrołukowym oknem po środku ujętym w również ostrołukowe blendy.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Brak informacji na temat wystroju i wyposażenia kościółka.

Tekst umieszczony 17.03.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972