Bazylika katedralna w Tarnowie Kamionka Mała, kościół św. Katarzyny Laskowa, kościół Najświętszego Imienia Maryi Łosie, kościół Nawiedzenia NMP, dawniej cerkiew św. Michała Archanioła

Na stronie znajdują się opisy 325 istniejących kościołów, 35 dawnych kościołów i 63 biogramy.

borzecin Borzęcin Dolny, kościół NMP Niepokalanenie Poczętej. W 1924 r. zbudowana została niewielka kaplica mszalna. W 1936 r. biskup tarnowski Józef Lisowski erygował w Borzęcinie Dolnym samodzielną parafię, której obszar został wyłączony z parafii Borzęcin Górny. Obecny kościół zbudowany został w latach 1957-1962 według projektu architekta Romana Łomnickiego z wykorzystaniem murów prezbiterium dawnej kaplicy. Modernistyczny, nawiązujący do neogotyku. Murowany z cegły i kamienia. Złożony z obszernej, czteroprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ... więcej
Nowe zdjęcia witraży Żeleńskiego  zelenski1  zelenski2  zelenski3  zelenski4  zelenski5  zelenski6
Nowe zdjęcia kościoła
w Zdrochcu
 zdrochec1 zdrochec2 zdrochec3 zdrochec4 zdrochec5
galezowski Stanisław Gałęzowski, urodzony w 1901, zmarły 05.1945 w Sandbostel. Polski architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1935 r. Pracował jako asystent w Katedrze Rysunku Odręcznego Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1939-44 wykładał na Państwowej Szkole Budowlanej i Żeńskiej Szkole Architektury im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Kilka pierwszych realizacji wykonał wspólnie z Władysławem Pieńkowskim. Z powodzeniem uczestniczył w kilku konkursach architektonicznych, m.in. na budynek Banku Gospodarstwa Krajowego ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła w Zabawie
 zabawa1 zabawa2 zabawa3 zabawa5
Nowe zdjęcia budynków Jana Sas-Zubrzyckiego  sas1 sas2 sas3 sas4 sas5