19 września 2016. Powrot strony po blisko półrocznej przerwie spowodowanej umieszeniem na stronie złośliwego kodu. Konieczne było też częściowe odtworzenie bazy danych.

16 lipca 2015. Strona został uruchomiona w nowej wersji Joomli 3.03. Preprowadzka trwała prawe rok i wiązała się z przekopiowaniem każdego artykułu ze starej do nowej bazy danych. Przy okazji pojawił się nowy szablon i moduł sigplus do galerii.

11 września 2013. Dziś mija 10 lat odkąd wystartowała prowadzona przez mnie strona internetowa, poświęcona zabytkowym kościołom diecezji tarnowskiej. Dokładnie 10 lat temu pojawiły się w sieci opisy 7 kościołów: w Łękach Górnych, Porębie Radlnej, Skrzyszowie, Szynwałdzie, św. Jakuba w Tuchowie, Woli Rzędzińskiej i Żabnie. Od tego czasu na stronie umieszczone zostały opisy 287 kościołów i ponad 100 aktualizacji, 53 biogramy artystów oraz 35 opisów kościołów nie istniejących.

22 sierpnia 2006. Zmiana tytułu strony!!! Postanowiłem zmienić dotychczasową formułę strony, która ograniczała jej zasięg do terenu dawnego województwa tarnowskiego. Reforma administracyjna przeprowadzona w 1999 r. zlikwidowała wiele województw, w tym i tarnowskie. Ćwierć wieku (1974-1999) współistnienia w jednym organizmie terytorialnym to zbyt krótki okres aby mogła się wytworzyć wspólnota historyczna czy regionalna. Dlatego dziś nawiązanie do tego obszaru może być dla wielu osób abstrakcją. Po upływie trzech lat od powstania tej strony i po umieszczeniu opisów ponad 100 świątyń, doszedłem do przekonania, że trzeba rozszerzyć obszar moich zainteresowań na całą Diecezję Tarnowską. Nie jest to oczywiście jednostka administracji terytorialnej państwa ale stanowi zwarty obszar posiadający bogatą historię sięgającą końca XVIII w.

Na wybranym obszarze znajduje się kilkaset świątyń, które spełniają przyjęte przez mnie kryteria, właściwe dla obiektów zabytkowych. Wypada więc wyjaśnić, jakimi kryteriami kierowałem się przy uznaniu kościołów za zabytkowe. W powszechnej świadomości społecznej za zabytkowe uważa się budowle, posiadające odpowiednią metrykę i walory artystyczne. W zasadzie jest to podejście słuszne. Czasem jednak niedostrzeżone pozostają inne wartości świadczące o randze obiektu np. fakt, że kościół stanowi świadectwo ważnego wydarzenia, czy też odgrywa niebagatelną rolę kulturalną w okolicy, co w przypadku niektórych świątyń powinno zostać wzięte pod uwagę. Dlatego na stronie tej obok kościółków drewnianych, murowanych kościołów gotyckich, barokowych czy klasycystycznych, znajdą się również świątynie neogotyckie i eklektyczne wznoszone aż do lat 30-tych XX w. Będą także obiekty modernistyczne, projektowane jeszcze przed druga wojną światową, ale często kończone już po 1945 r.
Opis każdego obiektu został podzielony jest na trzy podstawowe elementy: historia, architektura i wyposażenie wnętrza. W historii przedstawiono najważniejsze fakty z dziejów parafii i kościoła, w architekturze omówiono zagadnienia dotyczące stylu i kształtu przestrzeni budowli zaś w wyposażeniu wnętrza wymieniono zarówno ruchomości jak ołtarze, rzeźby czy obrazy jak i elementy wystroju na stałe złączone z danym obiektem np. pomniki nagrobne, epitafia czy tablice pamiątkowe. Na wystrój świątyni składają się również polichromia i witraże, one również zostały osobno omówione. W niektórych przypadkach opisano także wolno stojące dzwonnice przykościelne oraz rzeźby i figury znajdujące się w bezpośredniej bliskości kościoła.

Ważnym uzupełnieniem dla podstawowej części tej witryny są:

  • Informacje na temat kościołów już nie istniejących

  • Biogramy najwybitniejszych artystów

Marek Sztorc