Żegiestów, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1885 r. z inicjatywy kuracjuszy powstał komitet budowy kościoła zdrojowego w Żegiestowie. W 1887 r. po śmierci właściciela Żegiestowa Zdroju Karola Medweckiego jego spadkobiercy z zebranych funduszy zbudowali drewnianą kapliczkę św. Antoniego. W 1906 r. Żegiestów Zdrój przejęła spółka kierowana przez ks. Michała Żygulińskiego, profesora Seminarium Duchownego w Tarnowie. Spółka przekazała teren pod budowę kościoła i wkrótce rozpoczęto prace budowlane. Autorem projektu był Jan Zawiejski, jednak na skutek zniszczenia dokumentacji, projekt odtworzyli i zmodyfikowali architekci Grabowski i Żarczewski. Budowa została ukończona już w 1907 r. a pracami kierował budowniczy Jan Krajewski z Nowego Sącza. W 1933 r. biskup tarnowski Franciszek Lisowski ustanowił w Żegiestowie Zdroju stałą placówkę duszpasterską. W latach 1995-2000 kościół został powiększony poprzez przedłużenie nawy o jedno przęsło.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, jednonawowy, złożony z czteroprzęsłowej nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójboczne. Do nawy dostawiona jest zakrystia, zaś od frontu niewielki przedsionek. Kościół nakrywa dwuspadowy dach z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, zwieńczoną iglicą. Ściany opięte są uskokowymi przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe okna. Wewnątrz kościół nakryty jest sklepieniami krzyżowymi na gurtach. Nawę od prezbiterium oddziela ostrołukowa arkada tęczy. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana na gurtach sklepień i w arkadzie tęczy przez Tadeusza Terleckiego w 1932 r. Witraże zostały wykonane w zakładzie witrażów Mieczysława Paczki w Krakowie w 1956 r. i 1966 r..

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki, wykonany przez Jana Walaszka z Krakowa w 1908 r. z rzeźbionym krucyfiksem oraz postaciami Marii i św. Jana. Konfesjonał neogotycki z 1932 r. zaprojektowany przez Tadeusza Terleckiego. W kościele znajduje się dzwon Barbara odlany w 1947 r. w nieznanym zakładzie. Dzwon Barbara odlany w 1947 r. z fundacji pracowników tunelu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: pl.wikipedia.org/wiki/Żegiestów