Stare Żukowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię w Starych Żukowicach erygował w 1957 r. biskup tarnowski Jan Stepa. Kościół został zbudowany w latach 1957-61 według projektu architekta Ottona Fedaka z Myślenic. W latach 1971-75 zbudowano wieżę i prowadzono dalsze prace wykończeniowe w kościele.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny, zbudowany z cegły, otynkowany. Złożony z obszernej nawy, transeptu i zamkniętego trójbocznie prezbiterium oraz przybudówek zakrystyjnych po jego bokach. Od frontu z nawy wyrasta kwadratowa wieża, nakryta dwuspadowym dachem. Nawę, prezbiterium i ramiona transeptu nakrywa dach dwuspadowy. Elewacje zewnętrzne o podziałach ramowych przeprute są wąskimi oknami, zamkniętymi półkoliście. Pod okapami dachów, wokół całego kościoła biegnie gzyms konsolkowy. W fasadzie frontowej znajduje się półkoliście zamknięty portal a nad nim figura NMP i krzyż. Na ścianie prezbiterium mozaika z płaskorzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Wnętrze nakrywają sklepienia kasetonowe. Prezbiterium oddziela od nawy półkolista arkada. Polichromia wykonana w 1997 r. przez Marka Niedojadłę z Tarnowa. Witraże wykonane w 1997 przez artystów z Grodna na Białorusi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wystrój wnętrza wykonali tarnowscy artyści Bogdana i Anatol Drwalowie, składają się na nie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w prezbiterium, Najświętszego Serca Pana Jezusa w lewym ramieniu transeptu i św. Józefa w prawym ramieniu transeptu. Ponadto obrazy zawieszone na tabernakulum oraz stacje drogi krzyżowej (1975). Nad ołtarzem głównym zawieszony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dar biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Chrzcielnica drewniana, wykonana w 1966 r. przez Władysława Kiecia. Organy 6-głosowe, wykonanw w firmie Rieger-Jaegerndorf w 1914 r., przeniesione w 1971 r. z kościoła w Tarnowie - Krzyżu. Trzy dzwony wykonane w 1963 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.: Maryja (750 kg), Stanisław (550 kg) i Józef (350 kg).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.starezukowice.diecezja.tarnow.pl/