Rieger - Jaegerndorf, firma organmistrzowska założona w 1873 r. przez braci Franza i Otto Riegera w Jaegerndorf (obecnie Krnov w Czechach). Sukces firmy na wystawie światowej w Paryżu przyczynił się do jej szybkiego rozwoju. W ciągu pierwszych 30 lat istnienia zakładu zbudowano ponad 1000 organów. Firma była wielokrotnie nagradzana, m.in. w 1880 r. cesarz Franciszek Józef odznaczył Franza Riegera Krzyżem Rycerskim, zaś w 1899 r. papież Leon XII mianował Otto Riegera, rycerzem Orderu Ziemi Świetej. Od 1918 r. właścicielem zakładu, który znalazł się w granicach Czechosłowacji, został Josef von Glatter-Götz. W tym czasie fabryka zatrudniała blisko 170 osób, a jej produkty słynęły z doskonałej jakości i starannego opracowania plastycznego. Po zakończeniu II wojny światowej majątek firmy został znacjonalizowany przez władze czechosłowackie. Nastąpiło też połączenie z inną wytwórnią organów z Krnova, firmą Kloss i pod nazwą Rieger-Kloss działa ona do dzisiaj w Czechach. Z kolei Josef von Glatter-Götz i inne osoby związane z przedwojenną firmą Rieger wznowiły jej działalność w Schwarzach w Voralbergu, gdzie do dziś funkcjonuje. Organy firmy Rieger montowano w tak odległych krajach jak Turcja i Palestyna czy Meksyk i Argentyna. Instrumenty Riegera trafiały też na ziemie polskie, głównie do Małopolski i na Śląsk, a w mniejszym stopniu do Królestwa Polskiego. Największe organy w Polsce firma Rieger zbudowała w Katowicach-Janowie (1927 r., 75 głosów) i katedrze ewangelickiej w Łodzi (1928 r., 60 głosów). Na terenie diecezji tarnowskiej organy Riegera znajdują się w Bielczy (1913), Borzęcinie (1926), Bruśniku (1904), Chronowie (1874), w Ciężkowicach (1928), Czarnym Potoku (1914), Czermnej (1896), Gosprzydowej (1901), Gręboszowie (1926), Jurkowie koło Dobrej (1930), Laskowej (1884), Nawojowej (1879), w kościele św. Ducha w Nowym Sączu (1933), Ociece (1913), Oleśnie (1897), Porębie Radlnej (1907), Przydonicy (1903), w kościele klarysek w Starym Sączu (1890), Starych Żukowicach (1914-przeniesione z rozebranego poprzedniego kościoła w Tarnowie-Krzyżu), w kościele św. Trójcy w Tarnowie (1901), w kaplicy kościoła misjonarzy w Tarnowie (1888), kościele św. Jakuba w Tuchowie (1916), Wierzchosławicach (1926), Zawadzie k. Tarnowa (1901), Zbylitowskiej Górze (1925), Zdziarcu (1893).

Tekst umieszczony 27.07.2008

Biogram opracowany na podstawie materiałów zebranych przez Pawła Pasternaka, który nadesłał też fotografię ulotki reklamowej firmy Rieger.

LITERATURA

Katalog organów w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
Strona internetowa: www.organy.ntrnet.pl
Strona internetowa: Strona internetowa: www.organy.ntrnet.pl