Zdziarzec - miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia w Zdziarcu powstała około 1350 r. Obecny kościół zbudowano w 1872 r. na miejscu drewnianego. Jego konsekracji dokonał bp tarnowski Ignacy Łobos. W 1925 r. wydłużono prezbiterium kościoła lub wzniesiono nowe. W 1944 r. kościół został poważnie uszkodzony w czasie działań wojennych, zniszczeniu uległa wtedy wieża i częściowo dachy i stropy. W 1945 r. został odbudowany bez wieży, którą wzniesiono dopiero po roku 1972.
ARCHITEKTURA. Bez wyraźnych cech stylowych. Murowany z cegły, otynkowany. Korpus jednonawowy, trójprzęsłowy z wydłużonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od zachodu wieża, trójkondygnacjowa, czworoboczna, w górnej kondygnacji przechodząca w ośmiobok, nakryta hełmem ostrosłupowym. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią zakończona iglicą. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Łuk tęczy o łuku zbliżonym do łuku tudorowskiego. 
WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia ornamentalna i figuralna, w tradycji secesyjnej wykonana w 1950 r. przez Józefa Kotulę i Stanisława Śmieszka. Dwa witraże wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleńskiego w 1948 r. Cztery ołtarze oraz chrzcielnica, neobarokowe z końca XIX w. W ołtarzu głównym obraz MB z Dzieciątkiem, otoczony miejscowym kultem, jest to wykonana po 1945 r. kopia pierwotnego, zniszczonego obrazu, pochodzącego z XVI w. wzorowanego na niderlandzkim pierwowzorze z XV-XVI w., przypisywanym Adriaenowi Ysenbrandtowi. Ambona neobarokowa z 1925 r. Krucyfiks w tęczy w tradycji barokowej zapewne z XIX w. Organy 7-głosowe firmy braci Rieger-Jaegerndorf z 1893 r., przeniesione z kościoła w Przecławiu w 1957 r.
DZWONNICA wolnostojąca, wzniesiona w 1930 r. o otwartej konstrukcji żelaznej. W niej trzy dzwony: jeden odlany w 1930, dwa w 1964 r.

Tekst umieszczony 19.07.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis