Biała Wyżna - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1945 r. według projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego. Następnie w 1965 r. został rozbudowany. Obecnie pełni funkcję świątyni filialnej dla parafii w Grybowie.
ARCHITEKTURA. Drewniany, zbudowany w konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowany. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, przy którym znajdują się dwie symetryczne przybudówki, mieszczące zakrystię. Od frontu przy nawie wieża z przedsionkiem w przyziemiu, zwieńczona iglicą z blaszanym pokryciem. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe.  Wnętrza nakryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz umieszczone są trzy ołtarze ludowo-barokowe z 1958 r., w ołtarzu głównym został umieszczony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W wieży zawieszona sygnaturka, wykonana w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001