Odlewnia dzwonów Felczyńskich powstała w 1808 r. w miejscowości Kałusz (dziś obwód iwanofrankowski, Ukraina). Założył ją Michał Felczyński, który przybył do Galicji z zaboru pruskiego. Od tego momentu firma przez cały znajduje się w rękach rodziny Felczyńskich. Na początku XX w. firma nosiła nazwę "Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy w Kałuszu". W 1912 r. jeden z braci Felczyńskich, Ludwik otworzył w Przemyślu filię odlewni, która początkowo ściśle współpracowała z macierzystą firmą w Kałuszu. W 1930 r. przemyska filia usamodzielniła się i nosiła odtąd nazwę: "Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński i Spółka Przemyśl". Po wybuchu II wojny światowej obie firmy zostały zamknięte przez okupantów, zaś cały majątek został skonfiskowany. Sowieci zamknęli zakład w Kałuszu 19 września, zaś Niemcy przemyską spółkę 20 września. Po zakończeniu wojny Kałusz znalazł się w granicach ZSRR. Natomiast w Przemyślu jeszcze w 1944 r. została reaktywowana Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński i Spółka, która działała do 1955 r. Wtedy to władze komunistyczne znacjonalizowały majątek firmy i utworzyły na jego bazie Odlewnię Żeliwa Przemysłu Drobnego produkującą odważniki do wag szalkowych. Na szczęście już w 1956 r. Eugeniusz Felczyński, uzyskał zgodę na ponowne otwarcie Odlewni, która rozpoczęła działalność w roku następnym pod nazwą "Odlewnia Dzwonów Eugeniusz Felczyński Przemyśl". Od 1977 r. firmę prowadziła wdowa po Eugeniuszu, Waleria oraz syn Janusz, któremu od 2005 r. pomaga z kolei syn Maciej. Firma działa dziś pod nazwą Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński Spółka. Szacuje się, że w czasie swojej 200-letniej działalności firma wykonała przeszło 10 tysięcy dzwonów. Tylko w latach 1959-2004 powstało 3780 dzwonów. Warto dodać, że obecnie w Przemyślu działa też Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego, prowadzona przez Piotra Olszewskiego.

Tekst umieszczony 12.01.2010

LITERATURA

ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.felczynski.pl/