Biała Wyżna - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1934 r. z fundacji księży Ignacego i Bernarda Dziedziaków. Możliwe, że autorem projektu kościoła był warszawski architekt Zdzisław MączeńskiMimo niewielkich rozmiarów kościółka na Podchełmiu widoczne jest podobieństwo do innych drewnianych świątyń Mączeńskiego m.in. w Bystrzycy, Kąclowej i Wysowej. Zdzisław Mączeński był też bliskim przyjacielem księdza Jana Nepomucena Solaka proboszcza grybowskiego w latach 1921-61. Ponadto Mączeński uczestniczył w projektowaniu i budowie kościoła św. Katarzyny w Grybowie, jest też autorem projektu koscioła na Podjaworzu. Kościół był odnawiany w latach 1950 i 1967.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Złożony z kwadratowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie oraz słupowej wieży wbudowanej częściowo w nawę od zachodu. Kościół nakryty jest stromymi dwuspadowymi dachami, pobitymi blachą, wieżę nakrywa hełm baniasty. Na zewnątrz kościół otoczony jest otwartymi sobotami dodanymi około 1950 r. Wnętrze nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze z czasu budowy kościoła. W ołtarzu głównym obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1935 r. Dzwon odlany w 1936 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu?

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001