Biała Niżna - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwotnie na miejscu obecnego kościoła stała kaplica dworska, która została rozbudowana w 1895 r. po przejęciu majątku przez siostry dominikanki i założeniu klasztoru. Kolejna rozbudowa kaplicy miała miejsce w 1925 r. Wreszcie w latach 1938-39 wzniesiony został obecny kościół. Autorem projektu był architekt Zenon Remi z Nowego Sącza a pracami budowlanymi kierował architekt Czesław Boratyński z Ryglic. Kościół został poświęcony w 1944 r.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny, murowany z cegły z użyciem żelbetu, otynkowany. Złożony z szerszej nawy i zamkniętego półkoliście prezbiterium. Fasada  kościoła składa się z wyższej części środkowej, zwieńczonej krzyżem i zryzalitowanych bocznych części. Środkowa część fasady i boczne elewacje przeprute są potrójnymi oknami zamkniętymi półkoliście. Wewnątrz kościół nakryty jest żelbetowym stropem i modrzewiowymi kasetonami. Witraże w oknach z 1939 r. przedstawiają świętych z zakonu dominikanów.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W 1969 r. prezbiterium zostało przystosowane do no­wej liturgii według projektu Mieczysława Stobierskiego. Organy 11-głosowe wykonane przez Józefa Cynara w 1971 r. W kościele znajdowały się cztery dzwony odlane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu, trzy z 1975 r.: MB Różańcowa, św. Józef i św. Dominik oraz jeden z 1977 r. św. Stanisław.

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972

Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.sp.bialanizna.pl/pliki_html/klasztor.html