Zdrochec - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1913 r. biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Zdrochcu niezależną od parafii w Radłowie ekspozyturę a w 1925 r. erygował parafię. W latach 1912-13 wzniesiony został w Zdrochcu kościół według projektu tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa. Został on uszkodzony w czasie działań wojennych w latach 1914-15 a następnie odbudowany do 1926 r.
ARCHITEKTURA. Jest to obiekt neogotycki, murowany z cegły, otynkowany. Złożony jest z krótkiej dwuprzęsłowej nawy, transeptu z ramionami zamkniętymi ścianami prostymi oraz z prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia a od południa kaplica zamknięta trójbocznie. Ściany kościoła obwiedzione są koronującym fryzem arkadkowym. Naroża nawy i transeptu opięte są skośnie ustawionymi szkarpami uskokowymi. Portale wejściowe i okna są ostrołukowe. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, pobitymi blachą. Na skrzyżowaniu kalenic znajduje się wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona iglicą. Wnętrza nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Polichromię wnętrza figuralną i ornamentalną wykonali w 1954 r. malarze Stanisław Westwalewicz i Jakub Bereś. Witraże wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów S. G. Żeleński w 1911 r. i po 1914 r.: Boże Narodzenie, Chrystus Zmartwychwstały w otoczeniu Aniołów, św. Józef z Jezusem oraz św. Kinga.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze neogotyckie, wykonane przez Stanisława Giemzę w 1961 r. W ołtarzu głównym umieszczona jest rzeźba św. Stanisława Bpa oraz jako zasłona obraz Serca Jezusa, współczesne ołtarzowi. Chrzcielnica, ambona i konfesjonały wykonane w latach 1958-1960 przez Stanisława Giemzę. Ławy rzeźbione wykonał w 1959 r. Stanisław Cieśla. Na chórze znajdują organy 7-głosowe, wykonane w 1882 r. przez Antoniego Sapalskiego z Krakowa, przeniesione w 1950 r. z kościoła filipinów w Tarnowie.
DZWONNICA wolnostojąca, murowana z cegły, w kształcie neogotyckiej, potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów. W niej trzy dzwony, dwa z nich: "Króluj nam Chryste" i "Maria" odlane w 1937 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 28.12.2004

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://cvp.baza-witrazy.uj.edu.pl/Detail/objects/2142