Jurków, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Wieś Jurków do 1913 r. należała do parafii w Dobrej. Wtedy to biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Jurkowie niezależną ekspozyturę, a w 1925 r. tenże biskup erygował tutaj parafię. Obecny kościół zbudowany został w 1913 r. według projektu Jana Tarczałowicza a pracami budowlanymi kierował Michał Mrugała. Kościół był kilkakrotnie odnawiamy a w ostatnim czasie stara i zniszczona wieża zastała zastąpiona nową.
ARCHITEKTURA. Kościół pozbawiony jest wyraźnych cech stylowych. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowany, kryty blachą. Złożony jest z trójnawowego korpusu o układzie bazylikowym, trójbocznie zamkniętego prezbiterium i analogicznie zamkniętych kaplic bocznych w formie transeptu oraz kamiennego przedsionka na którym wznosi się wieża. Przy prezbiterium dostawione są dwie przybudówki mieszczące przedsionek i zakrystię. Nawa główna, kaplice i prezbiterium nakryte są dachami dachy dwuspadowymi, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Ściany kościoła obite są na zewnątrz deskami w motyw jodełki. Wieża o pochyłych ścianach nakryta jest hełmem w formie ostrosłupa. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wnętrze nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym wspartym na nadwieszanych podporach. Nawy boczne wydzielone są słupami zdobionymi płaskorzeźbioną dekoracją w motywy roślinne. Oryginalna polichromia wnętrza została wykonana w 1966 r. przez Teresę Stankiewicz i Witolda Damasiewicza. Na sklepieniu nawy głównej przedstawiono sceny Stworzenia świata, zaś w centralnej części sklepienia znajduje się postać Chrystusa Pantokratora. Nad chórem muzycznym widnieją wizerunki świętych przedstawione w całej postaci lub w półpostaci. W nawie pod oknami przedstawione zostały tejemnice Różańca świętego.
WYPOSAŻENIE WĘTRZA. Ołtarze eklektyczne o cechach neoromańskich. Ołtarz główny wykonany w 1920 r. przez Franciszka Adamka, w jego polu środkowym umieszczony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1963 r. Dwa ołtarze boczne wykonane w 1932 r. przez Antoniego Wróbla. W środkowej części lewego ołtarza znajduje się rzeźba Serca Pana Jezusa, zaś w bocznych niszach ustawione są posągi śś. Piotra i Pawła. W prawym ołtarzu umieszczona jest kopia obrazu Przemienienie Pańskie, którego oryginał znajdującego się w kościele w Dobrej. W ołtarzu w kaplicy obok zakrystii znajduje się obraz św. Stanisława Kostki namalowany w 1963 r. przez Helenę Bukowiecką. Chrzcielnica kamienna z 1932 r., wykonana przez Antoniego Wróbla. Ambona drewniana z płaskorzeźbami Chrystusa i apostołów z 1913 r. Stacje Drogi Krzyżowej malowane w 1966 r. przez Teresę Stankiewicz. Organy 8-głosowe, wykonane w 1930 r. w firmie Rieger-Jaegerndorf.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana w 1932 r., drewniana, nakryta daszkiem gontowym. Na niej zawieszone trzy dzwony: 1. św. Jan, wykonany w 1935 r. w Odlewni dzwonów Schwabe w Bialej; 2-3. Józef i Stanisław, oba wykonane w 1959 r. w firmie T. Dróżdż i F. Kubica w Dąbrowie Górniczej.


LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001