Jurków - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół został zbudowany przed 1578 r., następnie przebudowany w XVIII w. W 1976 r. do nawy dostawiono przedsionek.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z niewyodrębnionym prezbiterium, zamknięty trójbocznie, z nowym przedsionkiem od zachodu o równej szerokości z nawą. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Dach dwuspadowy, pobity gontem, z wieżyczką na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny barokowy z XVII w., w nim obraz Chrystusa niosącego krzyż, renesansowy XVI w., oraz dwa skrzydła gotyckiego tryptyku, z około połowy XV w., z malowidłami śś. Katarzyny i Stanisława bpa z fundatorami, duchownym i rycerzem z herbem Gryf na awersach oraz Chrystusem ukazującym rany i MB Bolesną na rewersach,w predelli malowidło ześw. zakonnicą (może św. Kinga) z XVII w. Dwa ołtarzyki boczne barokowe z XVIII w. Kilka luźnych posażków świętych, barokowych z XVIII w. Na zewnątrz krucyfiks ludowy. Pochodząca z kościoła w Jurkowie późnogotycka predella ze sceną Nawrócenia Szawła, przypisywana Mistrzowi Tryptyku z Wójtowej znajduje się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

Tekst umieszczony 22.02.2004

Reprodukcja predelli pochodzi z pracy Jerzego Gadomskiego, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540.

LITERATURA

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa - Kraków 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 3, Powiat brzeski, Warszawa 1953

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989