Kąclowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół w Kąclowej zbudowano w latach 1926-29 według projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego i pod kierunkiem budowniczego Stanisława Morańdy. W 1929 r. biskup tarnowski Leona Wałęga erygował w Kąclowej parafię, wyłączając równocześnie jej obszar z parafii w Grybowie. Kościół był odnawiany w 1965 r. kiedy to wzmocniono jego konstrukcję i wymieniono poszycie dachów.
ARCHITEKTURA. Drewniany, oszalowany, kryty blachą. Korpus wzniesiony w konstrukcji słupowo-zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Złożony z nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Po bokach nawy znajdują się otwarte półkolistymi arkadami podcienia. Nad nawą i prezbiterium dachy dwuspadowe z wieloboczną wieżyczką na sygnaturkę. Od frontu wieża o pochyłych ścianach z pozorną izbicą, wydzieloną gzymsem okapowym, nakryta hełmem z ośmioboczna ślepą latarnią, zwieńczona kopułką. Wieża poprzedzona jest niewielką kruchtą, nakrytą hełmem baniastym. Wnętrze nakryte częściowo stropem płaskim a częściowo pozornym sklepieniem kolebkowym z płaskimi odcinkami po bokach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny eklektyczny, wykonany w 1960 r. przez Jana Puchałę, z obrazem Ukrzyżowania, malowanym przez Czesława Preisa, także w 1960 r. Dwa ołtarze boczne, z nich jeden neogotycki ofiarowany z Nowego Sącza, zaś drugi prowizoryczny. Ambona i chrzcielnica drewniane z około 1933 r., wykonane przez Stanisława Grybosia. Organy z 1793 r., pochodzące z dawnego kościoła parafialnego w Ciężkowicach? W oknach prezbiterium dwa witraże figuralne projektu Jana Bukowskiego, wykonane w 1932 r. w Zakładzie witrażów Żeleńskiego w Krakowie po 1966 r. Dzwon z 1924 r.

Tekst umieszczony 11.07.2010

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.kaclowa.diecezja.tarnow.pl/