dawna cerkiew prawosławna śś. Kosmy i Damiana

Lokalizacja: Kamianna, pow. Nowy Sącz (49.524767, 20.935150)
Budowa: 1930
Styl: drewniany

HISTORIA. Cerkiew zbudowana została w 1930 r. dla prawosławnych mieszkańców wsi. Od 1947 r. użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolickiej parafii w Bereście. W 1981 r. erygowano w Kamiannej parafię rzymskokatolicką. W Kamiannej istniała też cerkiew grekokatolicka, p.w. św. Paraskewy z 1805 r., która została przeniesiona w 1949 r. do Bukowca na Pogórzu Rożnowskim, gdzie pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej.

ARCHITEKTURA. Cerkiew drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, oszalowana. Zbudowana na planie krzyża greckiego, złożona z nawy poprzedzonej niewielkim przedsionkiem, węższego prezbiterium z zakrystią oraz dwóch symetrycznych kaplic bocznych w formie transeptu. Świątynia nakryta jest dachami dwuspadowymi. Po środku nad skrzyżowaniem wznosi się cebulasta kopuła z latarnią na ośmiobocznym tamburze, zaś cztery mniejsze cebulaste wieżyczki nad pozostałymi częściami kościoła. Wnętrza nakryte są pozornymi sklepieniami i stropami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Pierwotne wyposażenie zostało zabrane przez Łemków, którzy wyjechali w 1945 r. do ZSRS. Ołtarz główny oraz dwa boczne wykonał w 1960 r. miejscowy artysta Jan Stefaniak. W ołtarzu głównym mieści się obraz Nawiedzenia NMP, zaś w ołtarzach bocznych rzeźby Chrystusa Frasobliwego i św. Józefa, wykonane również przez Jana Stefaniaka. Na ścianie zawieszony jest obraz św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, trzymającego w rękach ul.

DZWONNICA drewniana, wolnostojąca, wzniesiona w 1963 r. W świątyni i na dzwonnicy zawieszone są trzy dzwony, wszystkie wykonane w 1982 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: 1. Maryja Królowa Polski; 2. Filip Nereusz; 3. Jan Paweł II.

Tekst umieszczony 12.02.2011

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001