Kamienica, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Kamienicy powstała prawdopodobnie w końcu XIII w. dzięki uposażeniu przez klaryski ze Starego Sącza. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1313 r. Pierwszy kościół w Kamienicy wzmiankowany jest w 1330 r., został on zniszczony przez pożar w 1646 r. Następny kościół uległ zniszczeniu w czasie powodzi w 1662 r. Trzeci z kolei kościół drewniany, zbudowany został w 1673 r. Był wielokrotnie przekształcany i przetrwał do 1931 r. kiedy to został zniszczony w czasie pożaru. Obecny murowany kościół zbudowany został w latach 1932-37 przez katowickiego architekta Szołdrskiego, jego konsekracji dokonał w 1951 r. biskup tarnowski Jan Stepa.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny z przewagą elementów nawiązujących o baroku. Złożony jest z trójnawowego korpusu i krótkiego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia. Od frontu wznosi się kwadratowa wieża, częściowo wtopiona w korpus, z oknami termowymi w górnej kondygnacji, nakryta pseudobarokowym hełmem z latarnią. Nawę główną nakrywa wysoki dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nad prezbiterium niższy dach dwuspadowy, zaś nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wewnątrz nawa główna nakryta jest sklepieniami kolebkowymi z lunetami, nawy boczne nakrywają sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Nawa główna otwarta jest do naw bocznych półkolistymi arkadami. Prezbiterium oddzielone jest od nawy parami kolumn, które wspierają półkolistą tęczę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny i dwa boczne wykonane w latach 1959-61 z rzeźbami autorstwa Leona Strządały. W ołtarzu głównym rzeźbiarska scena Przemienienia Pańskiego. W ołtarzach bocznych Serce Jezusa, św. Małgorzata i MB Różańcowa w otoczeniu scen Tajemnic Różańca. Dwa ołtarze boczne wykonał w 1954 r. Czesław Lenczowski. Chrzcielnica drewniana z 1937 r. Organy 18-głosowe wykonane w 1962 r. w firmie Biernacki. Trzy dzwony wykonane w 1936 r. w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej. Największy z nich o nazwie św. Jan Ewangelista waży 100 kg, drugi mniejszy bez nazwy (80 kg) i sygnaturka (28 kg).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001