Laskowa, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Wieś Laskowa przez cały okres istnienia przynależała do parafii w Łososinie Górnej. Dopiero w 1908 r. biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Laskowej niezależną ekspozyturę a w 1925 r. tenże biskup erygował parafię. Obecny kościół zbudowany został w latach 1925-34 według projektu Wacława Wiktora. Konsekracji świątyni dokonał w 1934 r. biskup tarnowski Franciszek Lisowski.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z kamienia, otynkowany. Złożony z trójnawowego, pseudobazylikowego korpusu (układ pseudobazylikowy polega na tym, że nawa główna jest wyższa od naw bocznych jednak nie posiada okien, które by ją oświetlały), ramion transeptu i trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Do korpusu od frontu dostawiona jest wieża, zaś po obu stronach prezbiterium znajdują się przybudówki zakrystyjne. Wieża kwadratowa nakryta jest hełmem ostrosłupowym, w górnej części przepruta wielkimi oknami ostrołukowymi. Równie wielkie okno mieści się od frontu tuż nad wejściem do nawy głównej, poprzedzonym ażurowym przedsionkiem, wspartym na dwóch kolumienkach. Do naw bocznych również prowadzą ażurowe przedsionki podparte pojedynczymi kolumienkami. Na zewnątrz elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami i w górnej części obwiedzione koronującym gzymsem arkadkowym. Kościół oświetlony jest ostrołukowymi oknami, ogromnymi w ramionach transeptu, mniejszymi w nawach bocznych i lancetowatymi w prezbiterium. Nad nawą główną, transeptem i prezbiterium wznoszą się dachy dwuspadowe, nawy boczne i przybudówki zakrystyjne nakrywają dachy jednospadowe. Nad skrzyżowaniem naw wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wewnątrz nawa główna otwarta do naw bocznych i ramion transeptu ostrołukowymi arkadami. Chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach. Wnętrza nakryte są sklepieniami krzyżowymi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wykonany w 1961 r. według projektu Antoniego Mazura z rzeźbami aniołów wykonanymi przez Anatola Drwala. W ołtarzu umieszczony jest obraz NMP Niepokalanie Poczętej z XVIII w., pochodzący z dawnej kaplicy i otoczony miejscowym kultem. Trzy ołtarze boczne: jeden późnobarokowy z XVIII w. , zdekompletowany, przeniesiony z kościoła w Łososinie Górnej, dwa pozostałe neogotyckie z 1934 r. wykonane przez Stanisława Augustyna, w jednym z nich obraz Jezusa Miłosiernego. Ambona i chrzcielnica także neogotyckie wykonane przez Stanisława Augustyna. Organy 6-głosowe firmy Rieger-Jaegerndorf wykonane w 1884 r. i przeniesione po 1904 r. ze Starego Wiśnicza. Trzy dzwony: 1. BVM powstał w 1922 r. w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej; 2.-3. Maryja i Jakub, odlane w 1969 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: www.parafia-laskowa.iap.pl