Poręba Radlna - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Porębie Radlnej powstała przed 1350 r., z tego też czasu pochodzi wzmianka o istnieniu tutaj kościoła. O tamtej świątyni nie ma żadnych informacji, wiemy natomiast, że drewniany kościół w Porębie  został zburzony 1915 r. Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1904-05, z fundacji Eustachego i Konstancji Sanguszków, jako votum za urodziny ich syna Romana, autorem projektu był Jan Sas-Zubrzycki. Konsekracji kościoła dokonał bp Leon Wałęga w 1906 r.
ARCHITEKTURA. Neogotycki i neoromański, murowany z cegły, z użyciem kamienia do detali architektonicznych. Korpus trójnawowy, bazylikowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od pn. zakrystia a od pd. kaplica. Przy korpusie nawowym wieża czworoboczna, ozdobiona biało-brunatnymi pasami oraz czterema podwójnymi ostrołukowymi oknami, nakryta hełmem ostrołukowym otoczonym czterema sześciobocznymi wieżyczkami, rozdzielonymi ostrołucznymi blendami. Cały kościół opięty przyporami i obwiedziony fryzem arkadkowym umieszczonym pod gzymsem. Fasady transeptu wypełnione dużymi ostrołukowymi oknami i zwieńczone schodkowymi szczytami z ostrołukowymi blendami. Dachy siodłowe, pobite blachą z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu naw. Nad prezbiterium i nawami sklepienia krzyżowe, na skrzyżowaniu naw gwiaździste. Nawy boczne otwarte do głównej półkolistymi arkadami wspartymi na dwóch parach potężnych neoromańskich filarów. Portal zach., kamienny, ostrołukowy, uskokowy, z podwójnym wejściem, nad nim trzy ostrołukowe okna i schodkowy szczyt ozdobiony pinaklami. Polichromia ornamentalna i figuralna, wykonany w latach 1961-62 przez Stanisława Westwalewicza i Jakuba Beresia. Witraże w prezbiterium wyk. w 1905 r., przedstawiają Chrystusa i śś. Piotra i Pawła. W transepcie wykonane w krakowskiej pracowni Karola i Mieczysława Paczków według projektu Tadeusza Korpala. W prawym oknie przedstawiona jest Matka Boża Królowa Polski z klęczącymi śś. Stanisławem Kostką i Kazimierzem Jagiellończykiem. W kaplicy południowej witraż wykonany w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego w Krakowie przed 1907 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze neogotyckie projektowane przypuszczalnie przez Jana Sas-Zubrzyckiego. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Różańcowej z XVI w., malowany na desce, częściowo przemalowany. tarz boczny wykonany w latach 1961-62 według projektu Bolesława Wójtowicza. Chrzcielnica kamienna z pocz. XVI w., z h. Leliwa i Gryf podtrzymywanymi przez anioła i starca, z barokową pokrywą, przedstawiającą scenę Chrztu Chrystusa. Dwa konfesjonały z pocz. XVIII w. Ława i ławka rokokowe. Organy wykonane w 1907 r. przez firmę Rieger-Jaegerndorf. Obrazy: 1. św. Józefa z pocz. XVII w.; 2. Adoracja Imienia Jezus przez śś. Piotra i Pawła, barokowy z XVII w., odnawiany w 1865 r. Stacje Męki Pańskiej z XVIII w. Tablica fundacyjna kościoła z 1906 r. Trzy dzwony odlane w Udine we Włoszech.
Na miejscu poprzedniej lokalizacji kościoła zachowała się murowana dzwonnica.

Tekst umieszczony 11.09.2003, ostatnio aktualizowany 11.07.2004

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Pęcak T., Poręba Radlna. Dzieje do 1988 r., Tarnów 1996