HISTORIA. Pierwotnie na miejscu dzisiejszego kościoła stała kaplica, zbudowana w latach 1883-84 r. kosztem mieszkańców ówczesnej wsi Krzyż, w podzięce za ustanie zarazy. W latach 1909-10 kaplica ta została rozbudowana według projektu tarnowskiego architekta Augustyna Tarkowskiego. Pracami budowlanymi kierował mistrz murarski Jan Marek. W 1925 r. bp tarnowski Leon Wałęga erygował nową parafię w Krzyżu. W latach 1968-71 stary kościół został rozebrany do fundamentów aby zrobić miejsce dla obecnej świątyni.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły i kamienia. Jednonawowy z transeptem i prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Nakryty dachem dwuspadowym z wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, umieszczoną na skrzyżowaniu nawy, prezbiterium i ramion transeptu. W bocznych elewacjach duże, zamknięte półkoliście okna. Fasada frontowa oraz ramiona transeptu zwieńczone są trójkątnymi szczytami, dodatkowo nad szczytem frontowym ustawiony jest duży kamienny krzyż.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele znajdowały się organy wykonane w 1914 r. przez firmę Rieger. Po rozbiórce kościoła w Krzyżu przeniesiono je do kościoła w Starych Żukowicach.

Tekst umieszczony 12.05.2007

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Leo A., Tarnowskie kościoły, Tarnów 1990
Strona internetowa: http://www.parafiakrzyz.intarnet.pl/index.html?sub=oparafii