dawna cerkiew św. Michała Archanioła

Żegiestów, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię greckokatolicką w Żegiestowie uposażył w 1644 r. biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Zapewne niedługo potem powstała w Żegiestowie drewniana cerkiew. Następną już murowaną cerkiewzbudowano w 1770 r. z inicjatywy biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Obecna świątynia wzniesiona została w latach 1917-25. Po wysiedleniu z Żegiestowa Łemków cerkiew greckokatolicka została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. W 1951 r. biskup tarnowski Jan Stepa erygował w Żegiestowie parafię. W latach 1980-85 dawna cerkiew poddana została gruntownej renowacji.
ARCHITEKTURA. Zbudowana w tradycji budownictwa bojkowskiego, jest rzadkim przykładem takiej murowanej cerkwi w Polsce. Murowana z kamienia i cegły. Złożona z nawy, transeptu i trójbocznie zamkniętego prezbiterium, po bokach którego znajdują się dwie przybudówki zakrystyjne. Od frontu do nawy przylega niewielki przedsionek. Świątynię nakrywają wielospadowe dachy, z których wyrastają trzy ośmioboczne wieże, nakryte baniastymi kopułami. Nad bocznymi przybudówkami dachy pulpitowe, nad przedsionkiem dach dwuspadowy. Kamienne elewacje zewnętrzne ozdobione są ceglanymi pasami. Ściany transeptu zwieńczone są trójkątnymi szczytami. Wnętrze nakryte jest pozornymi sklepieniami kolebkowymi, nad centralną częścią nawy wznosi się sklepienie pozorne ośmiopolowe, wsparte na arkadach w typie trompów. Witraże w prezbiterium powstały w 1988 r. według projektu Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej z Krakowa i przedstawiają śś. Wojciecha i Stanisława. Witraże w oknach transeptu zostały wykonane w 1991 r. w pracowni Piotra Janka. W lewym oknie widnieje Sąd Ostateczny a w prawym oknie Stworzenie Świata.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym umieszczone są rzeźby śś. Anny oraz Piotra i Pawła. Dwa ołtarze boczne neoromańskie wykonane w latach 1959-60 przez Józefa Kanię. W polu głównym lewego ołtarza ustawiona jest rzeźba Najświętszego Serca Pana Jezusa, po bokach figury śś. Józefa i Antoniego. W prawym ołtarzu znajduje sie figura Matki Bożej Fatimskiej a po bokach śś. Teresa od Dzieciątka Jezus i Franciszek, w zwieńczeniu znajduje się obraz św. Ekspedykta. Ambona i chrzcielnica drewniane wykonane w latach 1956-58 przez Józefa Kanię. Dwa dzwony: 1. Józef, odlany w 1955 r. przez Leona Kozłowskiego z Wrocławia; 2. Józef, wykonany 1971 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.zegiestow.diecezja.tarnow.pl/