Żegocina, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Żegocinie powstała prawdopodobnie jeszcze w XIII w., chociaż dokument fundacyjny z 1293 r. jest falsyfikatem. Po raz pierwszy parafia wymieniana była w 1335 r. Pierwsza świątynia parafialna była zapewne budowlą drewnianą, wzmiankowana po raz pierwszy dopiero w 2. połowie XVI w. Na skutek złego stanu technicznego została rozebrana w połowie XIX w. Obecny kościół został zbudowany w 1896 r. pod kierunkiem architekta Ludwika Kurkiewicza i mistrza murarskiego Tarczyńskiego z Bochni. Konsekracji kościoła dokonał w 1906 r. biskup tarnowski Leon Wałęga.
ARCHITEKTURA. Neobarokowy, zbudowany z kamienia, otynkowany. Złożony z trójnawowego korpusu bazylikowego, którego nawa główna jest pięcioprzęsłowa a nawy bocznę są krótsze od niej o jedno przęsło oraz z krótkiego zamkniętego trójbocznie prezbieterium. Do korpusu od zachodu przylega kwadratowa wieża o czterech kondygnacjach oddzielonych wydatnymi gzymsami, nakryta neobarokowym chełmem z latarnią. Elewacje zewnętrzne o podziałach ramowych, dodatkowo nawę główną obiega w górnej części fryz arkadkowy. Analogiczny fryz zdobi drugą i trzecią kondygnację wieży. Nawę główną nakrywa dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad ostatnim przęsłem. Nawy boczne nakryte są dachami jednospadowymi. Wnętrze nawy głównej nakryte jest sklepieniem kolebkowo-krzyżowym.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie neobarokowe i neogotyckie. Trzy ołtarze neogotyckie w tym ołtarz główny wykonane przez Josefa Riffesera z Tyrolu. Ołtarz boczny neobarokowy z około 1940 r. wykonany przez Jakuba Juszczyka. W ołtarzu głównym znajdują się figury: Serca Pana Jezusa w polu środkowym oraz śś. Kazimierza i Szymona z Lipnicy w polach bocznych. W lewym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Bożej Czestochowskiej z XVIII w. Ambona rokokowa z XVIII/XIX w. Chrzcielnica kamienna, późnogotycka z XVI w. Kropielnica kamienna z tego samego czasu. Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej, późnogotycka z XVI w. Stacje Męki Pańskiej wykonane około 1903 r. przez Josefa Müllera z Monachium. Organy 11-głosowe wykonane na przełomie XIX i XX w. przez Tomasza Falla, organmistrza ze Szczyrzyca. Trzy dzwony, z nich najstarszy z 1536 r., dwa pozostałe Maryja i Wojciech, wykonane w 1966 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Andrzej Mleczko.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Strona internetowa: http://www.zegocina.pl/parafia/parzeg/parzegocina.htm