Antoni Stacherski, zmarł 12 listopada 1861 r. Krakowski architekt. Praktykę budowlaną odbył w Warszawie, w 1851 r. powrócił do Krakowa. Pracował jako urzędnik Miejskiej Dyrekcji Budownictwa w Krakowie. Działał głównie pod kierunkiem innych architektów, m.in. Karola Kremera. W latach 1860-61 przebudował krakowski Arsenał, później włączony do Muzeum Czartoryskich, pracował też przy restauracji kościoła franciszkanów w Krakowie pod kierunkiem Kremera. Do samodzielnych prac Stacherskiego należą wzniesiony w latach 1856-64 kościół w Rzepienniku Biskupim oraz szpital żydowski w Ojcowie. Wspomniany kościół w Rzepienniku jest pierwszą świątynią zbudowaną w stylu neogotyckim na obszarze diecezji tarnowskiej a jego prekursorska rola wykracza poza obszar Małopolski o czym świadczy rozpoczęcie budowy w tym samym roku co wiedeńskiego Votivkirche. B.Krasnowolski przypisuje Stacherskiemu także projekt kościoła w Łużnej, który powstał juz po śmierci architekta w latach 1865-72.

 Tekst umieszczony 13.06.2008

LITERATURA

Beiersdorf Z., Tendencje artystyczne architektury kościelnej w pierwszym stuleciu diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 1-3, 1986
Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Stefański K., Architektura XIX w. na ziemiach polskich, Warszawa 2005