politynskiKarol Polityński urodził się w 1846 r. Tarnowie, tam tez zmarł w 1887 r. Tarnowski architekt. Studiował architekturę i inżynierię we Lwowie, Wiedniu i Berlinie. W 1867 r. objął stanowisko budowniczego miejskiego w Tarnowie, z którego zrezygnował w 1873 r. ze względów finansowych. Równocześnie przyjął posadę rządową przy budowie kolei tarnowsko-leluchowskiej. W 1879 r. po raz drugi został budowniczym miejskim jednak na skutek licznych nieporozumień z radą miejską w 1883 r. złożył rezygnację. Następnie prowadził w Tarnowie przedsiębiorstwo budowlane lub biuro architektonicznie. Polityński był eklektykiem, sięgał do wzorów renesansu a w budownictwie sakralnym do romanizmu. Jego twórczość wyróżniała się elegancją i oszczędnym stosowaniem elementów dekoracyjnych. Stosował zawsze cokół, poziome podziały fasady na poszczególne kondygnacje, gdzie wprowadzał pilastry i ozdobne obramienia okienne. Polityński w czasie swojej dość krótkiej kariery architekta pozostawił w Tarnowie kilka interesujących budowali, który lista została przedstawiona poniżej.

Budowle zrealizowane w Tarnowie według projektów Karola Polityńskigo

- Gmach Szkoły Wydziałowej Męskiej, obecnie Gimnazjum nr 2, Kopernika 5 (1872-74)
- Kościół urszalanek, nieistnieje (1877-78)
- Kosciół filipinów (1879)
- Gmach Tarnowskiej Kasy Oszczędności, Wałowa 10 (1880-82)
- Dom Wilhelma Müldnera, póxniej Zakład Kąpielowy Neptun, Kaczkowskiego 4 (1881-82)
- Kamienica Hausera, Krakowska 19 (ok. 1885)
- Kamienica Mojżesza Lipschutza, Krakowska 2 (ok. 1887)
- Kamienica przy zbiegu Wałowej i Katedralnej
- Kamienica, pl. Kazimierza Wielkiego 4

Tekst umieszczony 12.07.2004, poprawiony 17.02.2016

LITERATURA

Potępa S., Złota era Tarnowa, Tarnów 1998