Mistrz Rodziny Marii. Pracownia tego nieznanego z imienia malarza krakowskiego czynna była w 1. ćw. XVI w. Pozwala to wysunąć przypuszczenie, że nieznanym mistrzem był Joachim Libnau, notowany w latach 1496-1526 lub bliżej nieznany Mistrz Wincenty, który w latach 1501-1523 aż ośmiokrotnie piastował godność starszego cechu. Do cech stylu mistrza w dziedzinie kształtowania draperii należały dekoracyjne układy pasm tkaniny i dynamiczne, rozwiane płaszcze oraz ostro zakończone wypustki szat. W krajobrazach powtarzają się obłe pagórki, skalne filary i grupy drzew lub zarośli o drobiazgowo zaznaczonych liściach. Do specjalności mistrza należała efektowna technika malowania lśniących włosów i fryzowanych bród. Wszystkie powyżej opisane motywy malarskie oraz szczególnie ekspresja fizjonomiczna pozwalają na uzasadnienie związku dwudziestu dzieł z warsztatem jednego mistrza. Źródła stylu krakowskiego mistrza odnajdujemy w pracach Berneńskiego Mistrza z Goździkami, szczególnie w cyklu obrazów z życia św. Jana Chrzciciela. Pewne motywy artysta przejął także z graficznych odbitek Schongauera i Schäufeleina. Jednak najsilniej na styl mistrza wpłynęła sztuka Wita Stwosza. Dynamiczne układy rozwianej draperii, szerokie zakola płaszczy i ich ostre zakończenia wywodzą się bezpośrednio z Ołtarza Mariackiego. Mistrz Rodziny Marii specjalizował się w tematach Zaśnięcia i Rodziny Marii a przede wszystkim w Świętych Rozmowach. Należał do artystów cieszących się znacznym powodzeniem, o czym świadczą zamówienia napływające do jego pracowni z parafii Podkarpacia. z okolic Przemyśla, Kielc, Piotrkowa i Kalisza, z pogranicza śląskiego i Węgier. W okolicach Tarnowa tylko kościół w Skrzyszowie może pochwalić się obrazem tego artysty. Jest to obraz środkowy tryptyku, którego skrzydła znajdują się obecnie w tarnowskim Muzeum Diecezjalnym. Dawniej jeszcze kościół parafialny w Ołpinach posiadał obraz Mistrza Rodziny Marii, który dzisiaj znajduje się on w Muzeum narodowym w Krakowie.

Tekst umieszczony 09.10.2003, aktualizowany 19.10.2003.
Ilustracje pochodzą z książki Jerzego Gadomskiego, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540.

LITERATURA

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540