Korzenna, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Korzennej została uposażona w 1348 r. według tradycji przez Kazimierza Wielkiego, wzmiankowana w 1350 r. Opisywany kościół zbudowany został w XVI w., w latach 1570-95 zamieniony przez ród Korzeńskich na zbór protestancki. W 1770 r. został gruntownie odnowiony przez Marcelego Wyszkowskiego. Dnia 29 października 1952 r. kościół został zniszczony w wyniku pożaru.
ARCHITEKTURA. Kościół drewniany, wniesiony w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Przy nawie wieża izbicowa zapewne z XVII lub XVIII w., przekształcona w 1770 r., nakryta hełmem baniastym z latarnią. Nawa i prezbiterium otoczone otwartymi sobotami. Nad nawą i prezbiterium dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wejścia w kościele zdobiły portale gotyckie zamknięte w tzw. "ośli grzbiet".
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele znajdował się ołtarz główny z połowy XVII w., z obrazem św. Urszuli oraz kamienna chrzcielnica z 1486 r. z herbami Odrowąż, Poraj, Leliwa, Topór, Abdank, Szreniawa i Strzemię. Spalił się też łaskami słynący obraz Matki Boskiej. Wiadomo również, że strop kościoła pokryty był polichromią.

Tekst umieszczony 23.02.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986