Nawojowa, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Nawojowej powstała w 1. ćw. XIV w. Z 1326 r. pochodzi wzmianka o pierwszym kościele, który został rozebrany przed 1596 r. Drugi z kolei kościół zbudowany został w 1596 r. z fundacji Piotra Nawojowskiego. Kościół ten w 1608 r. określony został jako "wystarczająco obszerny". W związku z budową murowanej świątyni, drewniany kościół został rozebrany w 1895 r.
ARCHITEKTURA kościoła opisywana była następująco: "Kościół modrzewiowy z sobotami, zakończony połową wieloboku. Wieża gotycka typu fortyfikacyjnego. Soboty otaczają kościół, od strony dzwonnicy przed głównymi drzwiami oddzielają się odeń jako ukryty korytarz rzucony mostem przez rzeczkę Nawojowkę ku plebanii". Na zdjęciu zrobionym w trakcie rozbiórki, widoczna jest obszerna nawa oraz wieża z nadwieszaną izbicą, nakryta hełmem namiotowym z latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Po rozebraniu kościoła większość sprzętów przeniesiono do nowej świątyni. Są to dwa ołtarze wczesnobarokowe z 2. poł. XVII w., współczesna im ambona, dwa krucyfiksy barokowe, liczne obrazy m.in. MB z Dzieciątkiem, włoski z XV/XVI w. oraz renesansowa płyta nagrobna Piotra Nawojowskiego, właściciela wsi, wykonana z czerwonego marmuru, z leżącą postacią rycerza. Organy 10-głosowe wykonane najprawdopodobniej w 1823 r. przez Jana Baranowskiego początkowo zostały przeniesione do nowego kościoła, a następnie do Maciejowej.

Tekst umieszczony 03.05.2009
Fotografia pochodzii z pracy: Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986

 LITERATURA

 Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972