Lokalizacja: Zalasowa, powiat Tarnów (49.927069, 21.127160)
Budowa: 1844-48
Styl: neoromański

HISTORIA. Parafia w Zalasowej powstała prawdopodobnie w 2. połowy XIV w., pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1416 r. W 1594 r. kardynał Jerzy Radziwiłł zniósł tutejszą parafię a jej prawa przywrócono ponownie około 1784 r. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1844-48 z fundacji ks. Władysława Sanguszki.

ARCHITEKTURA. Neoromański. Murowany. Jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od północy zakrystia a od południa skarbczyk. Elewacja zachodnia zwieńczona trójkątnym szczytem i ujęta w dwie czworoboczne wieżyczki. W środkowej części fasady umieszczony jest półkolisty portal, w bocznych polach wydzielonych półkolumnami rozmieszczone są duże okna zamknięte półkoliście. Portale od zachodu i południa ujęte półkolumienkami zwieńczonymi iglicami. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę o barokowej formie. Prezbiterium nakryte sklepieniem żaglastym na gurtach a w nawie strop żelbetowy, kasetonowy, który zastąpił zniesiony w 1966 r. strop drewniany wsparty na kręconych słupach.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnorenesansowy z początku XVII w., o bogatej dekoracji, w formie tryptyku ujętego strukturą architektoniczną, z bramkami po bokach. W polu środkowym obraz Ukrzyżowania, na skrzydłach sceny: Zmartwychwstanie, Zwiastowanie, Wniebowstąpienie, Adoracja Dzieciątka, ponadto w naddatkach śś. Szczepan i Wawrzyniec. W kondygnacji górnej św. Jan z Patmos a po bokach śś. Wojciech i Stanisław. W zwieńczeniu rzeźba św. Michała Archanioła w otoczeniu aniołków dźwigających Arma Christi. Na bramkach rzeźby dwóch wojowników, wszystkie obrazy współczesne ołtarzowi. Tabernakulum późnobarokowe z początku XVIII w. z obrazem obrotowym NMP Niepokalanie Poczętej. Mensa wolno stojąca projektowana przez Mieczysława Stobierskiego. Ołtarz boczny rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Jana Nepomucena z 1713 r. Chrzcielnica marmurowa, barokowa z XVII w. Ambona rokokowa 2. poł. XVIII w. Organy 9-głosowe wykonane przez Jana Śliwińskiego ze Lwowa z 1887 r. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, późnogotycka z 1. poł. XVI w., pochodząca z poprzedniego kościoła.

Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Andrzej Mleczko.

Tekst umieszczony 28.12.2003

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie,  z. 13, Powiat dąbrowski, Warszawa 1953
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis