HISTORIA. Pierwotny kościół w Dąbrówce Polskiej według tradycji miał ufundować około 1410 r. król polski Władysław Jagiełło, o czym informuje napis wokół polichromii. Wiadomo, że istniał on przed 1470 r., a Jan Długosz nazywa go parafialnym. Parafia w Dąbrówce Polskiej została jednak zniesiona już w 1513  r. Istniejąca dziś parafia została wydzielona z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu i erygowana w 1924 r. przez bpa tarnowskiego Leona Wałęgę. Obecny kościół został zbudowany w latach 1595-1608 przez norbertanów z Nowego Sącza. W latach 1924-26 kościół został odnowiony i częściowo przekształcony.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z węższym, prostokątnym prezbiterium, przy którym niewielka zakrystia. Od frontu w miejscu rozebranej wieży wzniesiono kwadratowy przedsionek, nad którym nadbudowano niską, ośmioboczną wieżyczkę, nakrytą hełmem wielopołaciowym. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Polichromia stropu późnorenesansowa z początku XVII w. o podziałach kasetonowych z rozetami i wizerunkami świętych oraz scena ze świętym Norbertem i wizerunek Władysława Jagiełły, rzekomego fundatora kościoła. Wspomniany napis wokół polichromii brzmi: Ladislaus Rex Poloniae fundator huius loci A.D. 1410.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, późnorenesansowy z początku XVII w., silnie rekonstruowany w 1927 r., z barokowym obrazem św. Rocha z przełomu XVII/XVIII w. w polu środkowym, z rzeźbami śś. Piotra i Pawła po bokach oraz obrazem Zwiastowania w zwieńczeniu z początku XVII w. W prezbiterium obraz św. Józefa z Dzieciątkiem malowany przez Bolesława Barbackiego w 1937 r. W nawie po lewej rzeźbiony krucyfiks o późnogotyckich reminiscencjach z XVII w., pochodzący z tęczy. Obok malowana Pieta z 1. poł. XVII w. Organy z prospektem barokowym z około 1670 r., powiększone w 1968 r., następnie przebudowane w latach 80. XX w. przez Stanisława Aleksandra, organistę z Marcinkowic. Chrzcielnica z 1966 r., fundowana na tysiąclecie chrztu Polski, z rzeźbami wykonanymi przez Mieczysława Bogaczyka. Epitafium gen. bryg. Józefa Gizy (zm. 1965), dowódcy 7 DP we Włoszech. Tablica Pamiątkowa poświęcona Władysławowi Lisowi, rozstrzelanemu w 1941 r. w Biegonicach.

Tekst umieszczony 11.06.2007

 LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 1994
Strona internetowa: http://nowysaczswrocha.diecezja.tarnow.pl/index1.php