Tęgoborze - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwotny kościół istniał na tym miejscu już około 1400 r., bo tym właśnie roku Hebda z Rożnowa z żoną Czachną uposażyli przy nim klasztor kanoników regularnych. W 1596 r. lub w 1611 r. kościół został zajęty przez Arian i sprofanowany. Obecny kościół został zbudowany lub gruntownie odnowiony w 2. połowie XVII w. W 1871 r. został powiększony o duży przedsionek. W 1930 r. kościół był ponownie odnawiany, dachy pokryto wtedy blachą.
ARCHITEKTURA. Kościół drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z przedsionkiem o konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowany. Jednonawowy z krótką nawą i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym maleńka zakrystia. Przy nawie od frontu duży, prostokątny przedsionek. Dachy dwuspadowe nad nawą i prezbiterium o wspólnej kalenicy. Nad przedsionkiem z wieżyczką na sygnaturkę o barokowej formie z latarnią. Na ścianie szczytowej nawy dawne zadaszenie na sygnaturkę. Wnętrze nakryte stropami płaskimi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz barokowy z 2. połowy XVII w. z obrazami: w polu środkowym Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII w., otoczonym miejscowym kultem, w zwieńczeniu św. Justa, ludowo-barokowym z 1677 r., wotywnym z klęczącą rodziną fundatorów w strojach szlacheckich. W nowym ołtarzu bocznym rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycka z końca XV w., niewłaściwie odnowiona w 1956 r. Chrzcielnica gotycka z początku XVI w., kamienna z rzeźbionymi herbami. Konfesjonał i ława późnobarokowe z XVIII w. Ambona barokowa, prymitywna z XVIII lub XIX w. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowy z XIX w. Krzyż ołtarzowy z krucyfiksem z kości słoniowej z XVIII w

Tekst umieszczony 04.01.2009

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 11, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972